User Tools

Site Tools


youtube_na_openbsd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
youtube_na_openbsd [2016/02/07 21:24]
uporna_neznalica minitube
youtube_na_openbsd [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
  
  
-Flash video snimke sa youtube, ali i sa drugih sajtova za objavljivanje video sadrzaja (vimeo.com, liveleak.com,​ video.google.com,​ itd.) mozete dovuci na svoj racunar programima get_flash_videos,​ ili cclive, ili youtube-dl, ili yt, ili get_iplayer,​ koji se svi nalaze u paketima, ili ga na youtube mozete pogledati programom minitube, koji takodje postji u paketima. HTML5 video mozete gledati i iz browser-a. Youtube mozete gledati i programom minitube, koji takodje postoji u paketima.+Flash video snimke sa youtube, ali i sa drugih sajtova za objavljivanje video sadrzaja (vimeo.com, liveleak.com,​ video.google.com,​ itd.) mozete dovuci na svoj racunar programima get_flash_videos,​ ili cclive, ili youtube-dl, ili yt, ili get_iplayer,​ koji se svi nalaze u paketima, ili ga na youtube mozete pogledati programom minitube, koji takodje postji u paketima. HTML5 video mozete gledati i iz browser-a. ​
  
 Da bi dovukli snimak, potrebno je prvo selektovati njegovu adresu u browser-u (ili na neki drugi nacin) i kopirati je desnim klikom misa. Zatim u terminalu ukucati Da bi dovukli snimak, potrebno je prvo selektovati njegovu adresu u browser-u (ili na neki drugi nacin) i kopirati je desnim klikom misa. Zatim u terminalu ukucati
youtube_na_openbsd.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)