User Tools

Site Tools


youtube_na_freebsd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
youtube_na_freebsd [2007/12/10 04:09]
oko
youtube_na_freebsd [2017/04/28 10:25] (current)
Line 17: Line 17:
 Video možete vrlo lako skinuti sa bilo koje web stranice (ne samo YouTube) korišćenjem jednostanvnog Java scripta koji  Video možete vrlo lako skinuti sa bilo koje web stranice (ne samo YouTube) korišćenjem jednostanvnog Java scripta koji 
 će te naći [[http://​1024k.de/​bookmarklets/​video-bookmarklets.html|ovde]]. Ne zaboriavite da su MPlayer and VLC jedine applikacije će te naći [[http://​1024k.de/​bookmarklets/​video-bookmarklets.html|ovde]]. Ne zaboriavite da su MPlayer and VLC jedine applikacije
-koje mogu da čitaju bilo kakav video format. +koje mogu da čitaju bilo kakav video format. ​S obzirom da ovaj Java script ne zavisi od operativnog sistema možete ga koristiti na 
 +OpenBSD, NetBSD ili bilo kom drugom operativnom sistemu koji koristite.
  
  
    
youtube_na_freebsd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)