User Tools

Site Tools


youtube_na_freebsd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

youtube_na_freebsd [2007/12/10 04:09]
oko
youtube_na_freebsd [2017/04/28 10:25]
Line 1: Line 1:
-Gledanje videa sa YouTube i Google je veoma jednostavna na FreeBDS uprkos tome što je Linux Flash (jedini koji postoji za FreeBSD) absolutno neupotrebljiv za tako nešto. 
  
-Potrebno je iskompajlirati iz stabla portova programe //youtube -dl// ili //​clive//​. ​ 
-Da bi video skinuli izdaće te komandu ''​youtube -dl web adresa''​ videa koji želite da skinete. 
-Video će biti snimljen kao ''​imefajla.flv''​. Takav video signal možete posmatrati na celom ekranu sa zvukom naravno ​ 
-korišenjem MPlayer ili VLC (ali ne sa drugim aplikacijama). 
- 
-Program ​ //clive// ima tu prednost da može da konvertuje fajlove ''​.flv''​ u ''​MPG''​ i puno drugih formata koji su vidljivi drugim aplikacijama ​ 
-ili koji su neophodni da bi narezali sebi DVD.  
- 
-Postoji bar još tri druga načina da posmatrate video sa YouTube ali oni će biti opisani drugog puta.  
- 
- 
-====== Novo!!! ====== 
- 
- 
-Video možete vrlo lako skinuti sa bilo koje web stranice (ne samo YouTube) korišćenjem jednostanvnog Java scripta koji  
-će te naći [[http://​1024k.de/​bookmarklets/​video-bookmarklets.html|ovde]]. Ne zaboriavite da su MPlayer and VLC jedine applikacije 
-koje mogu da čitaju bilo kakav video format. 
- 
- 
- 
-  
youtube_na_freebsd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)