User Tools

Site Tools


youtube_na_freebsd

Gledanje videa sa YouTube i Google je veoma jednostavna na FreeBDS uprkos tome što je Linux Flash (jedini koji postoji za FreeBSD) absolutno neupotrebljiv za tako nešto.

Potrebno je iskompajlirati iz stabla portova programe youtube -dl ili clive. Da bi video skinuli izdaće te komandu youtube -dl web adresa videa koji želite da skinete. Video će biti snimljen kao imefajla.flv. Takav video signal možete posmatrati na celom ekranu sa zvukom naravno korišenjem MPlayer ili VLC (ali ne sa drugim aplikacijama).

Program clive ima tu prednost da može da konvertuje fajlove .flv u MPG i puno drugih formata koji su vidljivi drugim aplikacijama ili koji su neophodni da bi narezali sebi DVD.

Postoji bar još tri druga načina da posmatrate video sa YouTube ali oni će biti opisani drugog puta.

Novo!!!

Video možete vrlo lako skinuti sa bilo koje web stranice (ne samo YouTube) korišćenjem jednostanvnog Java scripta koji će te naći ovde. Ne zaboriavite da su MPlayer and VLC jedine applikacije koje mogu da čitaju bilo kakav video format. S obzirom da ovaj Java script ne zavisi od operativnog sistema možete ga koristiti na OpenBSD, NetBSD ili bilo kom drugom operativnom sistemu koji koristite.

youtube_na_freebsd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)