User Tools

Site Tools


xinerama

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

xinerama [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +Xinerama je deo X window systema koji vam omogućava da koristite višestruke monitore i video karte. Kompletan članak će biti dopisan nakom drugom prilikom. U ovom kratkom odeljku opisaćemo situaciju koja je dosta uobičajena u akademskim krugovima. Naime želite da koristite Laptop kompjuter koji srećno fercera pod OpenBSD-ijem za prezentaciju koristeći takozvane LCD projektore. ​
  
 +Na Laptop-ovima koji rade pod Windows-om u predhodnoj situaciji dovoljno je verovatno pritisnuti neko funkcionalno dugme (ili dva) i slika sa LCD ekrana vašeg Laptopa će se magično pojaviti na izlazu LCD projektora.
 +Recimo u mojoj omiljenoj seriji Laptopo-va ThinkPad dovoljno je pritisnuti **Fn+F7**. Nažalost ako pokušate da
 +isto uradite na ThinkPad-u koji radi pod Unix-om LCD projektor će ostati taman osim ako ne upotrebljavate neko 
 +izuzetno lošu rezoluciju na Laptop-u kada će se slika projektovati kao i na Windows mašini. U čemu je štos. Štos
 +je u tome da vaš Laptop verovatno fura rezoluciju ''​Modes "​1400x1050"''​ dok idiotski LCD projektor verovatno nije u stanju da postigne ništa bolje od "​1024x768"​. Najednostavnije rešenje ovog problema je da neposredno pre prezentacije promenite rezoluciju koju koristite na Laptop-u. To će te uraditi dinamički na sledeći način.
 +Izlistajte dostupne rezoucije sa
 +
 +<​code>​
 +xrandr
 +</​code>​
 +
 +Ako je vas Laptop u stanju da fura "​1400x1050"​ rezolucija "​1024x768"​ će sigurno biti jedna od losijih mogućnosti.
 +Izaberite je 
 +
 +<​code>​
 +$ xrandr -s 1024x768
 +</​code>​
 +
 +Sada pritisnite famoznu kambinaciju **Fn+F7** i projektor će proraditi.
 +Kada prezentaciju završite vratite se u željeni mod sa naredbom
 +
 +<​code>​
 +$ xrandr -s 1400x1050
 +</​code>​
 +
 +
 +Obratite paznju da uopšte nismo ni morali da editujemo **xorg.conf** fajl da bi dali prezentaciju. ​
 +Pošto među članovima našeg foruma ima dosta idealista za očekivati je da će oni želeti da imaju 
 +rezoluciju "​1400x1050"​ na Laptop-u i "​1024x768"​ na projektoru. E za to će nam trebati **Xinerama** a bogami ​
 +ćemo morati i da editujemo **xorg.conf** fajl ali otom potom. ​
 +
 +
 +Što se tice gamera koji hoće da se igraju na visestrukim ekranima i visestrukim video kartama moraće da plate piće pre nego što dovršim pisanije;-)
xinerama.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)