User Tools

Site Tools


xargs

Komanda “xargs” upotrebljava se iza cevi “|”. Ona ocitava razmak, tab, novi red oznaku ili end-of-file stringove iz standardnog ulaza i izvrsava zadati program sa ocitanim stringovima kao argumentima. Ako zadati program nije naveden, “xargs” ce kao default koristiti “echo” kao zadati program.

Primer

  • $ find . -name '*.txt'

ce izlistati tekstualne fajlove u radnom direktorijumu sortirane po vremenu nastanka. Kada se iza iste komande doda cev “|” i “xargs ls -lh”:

  • $ find . -name '*.txt' | xargs ls -lh

fajlovi ce biti izlistani po abecednom redu. Izlaz komande “find” je upotrebom cevi “|” i komande “xargs” iza cevi, zadat kao argument komandi “ls -lh”.

Ima jos zgodnih primera sa “rm” komandom, ali je bolje da ih korisnik pronadje sam. Nije uputno ostavljati primere “xargs” sa “rm” komandom nekome ko se mozda prvi put susrece sa “xargs” komandom, jer ne mora znati ni sta komanda “rm” tacno radi.

Za detaljniji prikaz man xargs

xargs.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)