User Tools

Site Tools


wine_na_openbsd-u

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
wine_na_openbsd-u [2008/12/19 03:38]
oko created
wine_na_openbsd-u [2017/04/28 10:25] (current)
Line 6: Line 6:
 proizvođača software-a da pišu aplikacije za njega. Sa druge strane M$ u duhu tradicije vlasničkih operativnih proizvođača software-a da pišu aplikacije za njega. Sa druge strane M$ u duhu tradicije vlasničkih operativnih
 sistema kojima je pripadalo puno varijanti Unix-a u prošlosti, ohrabruje developere da pišu programe koji  sistema kojima je pripadalo puno varijanti Unix-a u prošlosti, ohrabruje developere da pišu programe koji 
-neće raditi na drugim operativnim sistemima. To je ono sto su momci iz Redmonta naučili od DEC-a, SGI i SUNa +neće raditi na drugim operativnim sistemima ​i na taj način eliminiše potencijanu konkurenciju 
-za vreme takozvanih Unix ratova sa kraja osamdesetih gocina prošlog veka.+To je ono sto su momci iz Redmonta naučili od DEC-a, SGI i SUNa za vreme takozvanih Unix ratova sa kraja osamdesetih gocina prošlog veka.
  
 Projekat Wine koji je započet pre više od deset godina započet je sa ciljem da se prethodni problem premosti Projekat Wine koji je započet pre više od deset godina započet je sa ciljem da se prethodni problem premosti
 tako što će kreirati emulator za Unix i sisteme slične Unix-u (Linux) na kome će korisnici biti u stanju ​ tako što će kreirati emulator za Unix i sisteme slične Unix-u (Linux) na kome će korisnici biti u stanju ​
-da koriste applikacije pisane za Windows bez potrebe da instaliraju operativni sistem.+da koriste applikacije pisane za Windows bez potrebe da instaliraju ​Windows ​operativni sistem.
 Posle 10 godina napornog rada 1.0 je publikovan 2008. U međuvremenu je podrska za Unix svedena na parolu Posle 10 godina napornog rada 1.0 je publikovan 2008. U međuvremenu je podrska za Unix svedena na parolu
 na web-stranici projekta. Wine u realnosti ne radi na Unix-a već samo na Linux-u. Jedina varijanta ​ na web-stranici projekta. Wine u realnosti ne radi na Unix-a već samo na Linux-u. Jedina varijanta ​
Line 18: Line 18:
 Takav pristup je naravno u suprotnosti sa ciljevima i standardima OpenBSD operativnog sistema tako da je Takav pristup je naravno u suprotnosti sa ciljevima i standardima OpenBSD operativnog sistema tako da je
 Wine paket za OpenBSD star bar 5 godina i upotrebljiv jedino za aplikacije koje su pisane za Windows 95. Wine paket za OpenBSD star bar 5 godina i upotrebljiv jedino za aplikacije koje su pisane za Windows 95.
 +Tokom 2008 godine pojavilo se par poruka na misc[AT]openbsd developera koji su bili zainteresovani da  
 +dopišu kod koji bi omogućio Wine na OpenBSD-u. Osim tih par emailova nikakav kod nikada nije predat 
 +za testiranje. ​
  
wine_na_openbsd-u.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)