User Tools

Site Tools


voip_voice_over_the_internet

Postoji dve klase korisničkih programa za VoIP na FreeBSD-iju. Jedan je dobro poznati Skype vlasnički program a druga su takosvani SIP telefoni (Ekiga, Kphone itd) koji su registrovani pod GPL.

Nažalost moramo da priznamo da Skype radi nesto bolje i da je popularniji zato ćemo ga opisati u ovom kratkom članku.

Ne postoji FreeBSD verzija Skypa tako da će te iz stabla portova iskompajlirati linux-skype. Napominjemo da ako imate iskustva sa Windows verzijom ovog programa morate biti spremni da je Linux verzija drugačija i da ne dozvoljava video razgovor.

Da bi Skype proradio dovoljno je uraditi sledeće. Edit /etc/rc.conf fijle sa linux_enable=“YES”. Morate dati dozvolu Skype-u da pristupi sintetizajeru vestaštačkog govora /dev/dsp1 (obično ali moguće da imate do 9 ovakvih uređaja) Edit /etc/devfs.conf sa perm dsp* 0666

Veoma je važno da proverite da je mixer_enable=“YES” ako nemate generički kernel. Po defaultu Mixer mic 0:0 morate to promeniti na 75:75 da bi koristili Skype! Bez toga će te biti u stanju da čujete ali vas sagovornici neće čuti.

Neke audio karte nisu podržane u full-duplex modu i nemogu se koristiti za Skype. Dobro pregledajte cat /dev/sndstat ili ossinfo ako koristite OSS drajvere kompajlirane iz portova.

Na kraju par napomena. Najnovija verzija Skypa 1.4 u stablu portova zahteva emulator za Linux kernel 2.6 koji nije deo FreeBSD 6.2 stable čak nije deo ni 7.0 za sada. Imate dve opcije. Da kompajlirate verziju Skype 1.2 downgradovanjem porte ili da ručno fiksirate Linuxinator (što možete naći na internetu).

voip_voice_over_the_internet.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)