User Tools

Site Tools


vi_komande

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vi_komande [2006/12/15 20:55]
soxxx
vi_komande [2017/04/28 10:25] (current)
Line 3: Line 3:
 ''​vi''​ moze biti veoma tezak za koriscenje na pocetku. Ovo su reference neke od korisnih komandi za rad sa vi uredjivacem teksta. Ova stranica je napisana za koriscenje ''​vim''​-a,​ tako da mogu postojati neke male razlike kada koristite ''​vi''​. ''​vi''​ moze biti veoma tezak za koriscenje na pocetku. Ovo su reference neke od korisnih komandi za rad sa vi uredjivacem teksta. Ova stranica je napisana za koriscenje ''​vim''​-a,​ tako da mogu postojati neke male razlike kada koristite ''​vi''​.
  
-===== Osnovne Komande =====+====== Osnovne Komande ​======
  
 Ovo su najosnovnije komande neophodne za koriscenje vi kao uredjivaca teksta. Ovo su najosnovnije komande neophodne za koriscenje vi kao uredjivaca teksta.
Line 16: Line 16:
 Pritiskom na o ili i ulazite u insert mod. Svi tasteri se prevode bukvalno u ovom modu. Morate izaci iz insert moda nazad do command moda da bi mogli da izdate komande. ​ Pritiskom na o ili i ulazite u insert mod. Svi tasteri se prevode bukvalno u ovom modu. Morate izaci iz insert moda nazad do command moda da bi mogli da izdate komande. ​
  
-===== Jos Komandi =====+====== Jos Komandi ​======
  
 Ovo je detaljnije ali daleko od kompletne liste komandi za ''​vi''​ editor. Broj pre bilo koje od ovih komandi za navigaciju, brisanje teksta, ili modifkaciju teksta se ponavlja za toliko puta. Na primer, 5w preskace 5 reci.  Ovo je detaljnije ali daleko od kompletne liste komandi za ''​vi''​ editor. Broj pre bilo koje od ovih komandi za navigaciju, brisanje teksta, ili modifkaciju teksta se ponavlja za toliko puta. Na primer, 5w preskace 5 reci. 
  
-==== Navigacija: ====+===== Navigacija: ​=====
 <​code>​ <​code>​
 h - levo h - levo
Line 32: Line 32:
 Kada se koriste same, navigacione komande ce upravljati kursorom. Kada se koriste zajedno sa ostalim komandama, onda odredjuju pravac komande. Komande gde je ovo moguce ce biti napisane sa * kao sadrzaoc za navigacionu komandu. ​ Kada se koriste same, navigacione komande ce upravljati kursorom. Kada se koriste zajedno sa ostalim komandama, onda odredjuju pravac komande. Komande gde je ovo moguce ce biti napisane sa * kao sadrzaoc za navigacionu komandu. ​
  
-==== Ubacivanje Teksta: ====+===== Ubacivanje Teksta: ​=====
 <​code>​ <​code>​
 i – ubaci tekst ispred kursora i – ubaci tekst ispred kursora
Line 41: Line 41:
 O – unaci novu liniju iznad trenutne linije</​code>​ O – unaci novu liniju iznad trenutne linije</​code>​
  
-==== Modifikacija Teksta: ====+===== Modifikacija Teksta: ​=====
 <​code>​ <​code>​
 r  - zameni trenutni znak r  - zameni trenutni znak
Line 48: Line 48:
 c* - promena u pravcu odredjena znakom *</​code>​ c* - promena u pravcu odredjena znakom *</​code>​
  
-==== Brisanje Teksta: ====+===== Brisanje Teksta: ​=====
 <​code>​ <​code>​
 x  - izbrisi trenutni znak x  - izbrisi trenutni znak
Line 54: Line 54:
 d* - izbrisi u pravcu odredjenim znakom *</​code>​ d* - izbrisi u pravcu odredjenim znakom *</​code>​
  
-==== Kopiraj i Prenesi: ====+===== Kopiraj i Prenesi: ​=====
  
 <​code>​Y ​ - kopiraj trenutnu liniju <​code>​Y ​ - kopiraj trenutnu liniju
Line 64: Line 64:
 Primetite da komande za brisanje teksta isto tako popunjavaju buffer vi uredjivaca teksta, i mogu biti prenete koriscenjem '​p'​ i '​P'​. ​ Primetite da komande za brisanje teksta isto tako popunjavaju buffer vi uredjivaca teksta, i mogu biti prenete koriscenjem '​p'​ i '​P'​. ​
  
-===== Razno: =====+====== Razno: ​======
 <​code>​ <​code>​
 u   - undo u   - undo
Line 77: Line 77:
 Nakon pretrage, mozete koristiti '​n'​ da predjete na sledeci rezultat. ​ Nakon pretrage, mozete koristiti '​n'​ da predjete na sledeci rezultat. ​
  
-===== Komande Specificne za Vim =====+====== Komande Specificne za Vim ======
  
 Vim (Vi improved) ima neka lepa poboljsanja (iznenadjujuce) u odnosu na vi. Obelezavanje sintakse je jedna od njih. Sadrzi i neke dobre opcije u "​Visual"​ modu. Vim (Vi improved) ima neka lepa poboljsanja (iznenadjujuce) u odnosu na vi. Obelezavanje sintakse je jedna od njih. Sadrzi i neke dobre opcije u "​Visual"​ modu.
vi_komande.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)