User Tools

Site Tools


usb_memorije_cd_dvd_zip_i_floppy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

usb_memorije_cd_dvd_zip_i_floppy [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +O ovom kratkom članku opisaćemo upotrebu uobičajenih memoriskih uređaja kao što su USB drajve, CD/DVD, Zip i Floppy drajvs na OpenBSD. Pretpostvimo za sada da su mediji već formatirani i da imaju fajl sistem na sebi. Kreiranje fajl sistema opisaćemo drugom prilikom.
  
 +Pretpostavimo da imate USB drajve i da želite da ga koristite na OpenBSD-iju. Ništa lakše. Radna pretpostavka je 
 +da je na drajvu verovatno FAT 16 ili FAT 32 fajl sistem. USB drajve je prepoznat od strane **umass** drajvera ​
 +kao SCSI hard drajve koji se na OpenBSD označavaju sa **sd**. OpenBSD u tradiciji klasičnog Unix-a ima duple oznake za sve gore navedene uredjaje pa i za SCSI drajvove. Naima njima se moze pristupiti kao block devices ​
 +kada se označavaju sa **sdN** gde je N broj koji počinje od nule ili karatker devices **rsdN**. ​
 +Recimo drugi SCSI drive kome pristupamo kao block devicu se označava sa **sd1**. Uobičajeno je da se za ceo disk koristi particiona oznaka //c//  to jest **sd1c**. Ako recimo na sebi ima FAT 16 particiju obično je ona označena
 +sa //i// to jest **sd1i**.
 +
 +Sada nam samo ostaje da montiramo fajl sistem
 +
 +<​code>​
 +# mount -t msdos /dev/sd0i /mnt
 +</​code>​
 +
 +i srećno ga koristimo. Šta više prethodna komanda bi montirala i Zip drajve (ako ih jos koristite) jer su IDE i
 +SCSI zip dravovi prepoznati od strane kernela kao SCSI hard drives. Napominjemo da OpenBSD nema drajvere za Zip spoljašnje zip drajvove koji se kače paralelnom portom.
 +
 +
 +Uobičajeno je da CD/DVD uredjaji koji se koriste za čuvanje informaicja sadrze takozvani cd9660 fajl sistem.
 +Jednostavno se montiraju kao 
 +
 +<​code>​
 +# mount -t cd9660 /dev/cd0c /mnt
 +</​code>​
 +
 +Što se floppy-ija tiče ako na sebi sadrže MS fajl sistem FAT16 ili FAT32 montiraju se kao 
 +
 +<​code>​
 +#mount -t msdos /dev/fd0c /mnt
 +</​code>​
usb_memorije_cd_dvd_zip_i_floppy.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)