User Tools

Site Tools


usb_memorije_cd_dvd_zip_i_floppy

O ovom kratkom članku opisaćemo upotrebu uobičajenih memoriskih uređaja kao što su USB drajve, CD/DVD, Zip i Floppy drajvs na OpenBSD. Pretpostvimo za sada da su mediji već formatirani i da imaju fajl sistem na sebi. Kreiranje fajl sistema opisaćemo drugom prilikom.

Pretpostavimo da imate USB drajve i da želite da ga koristite na OpenBSD-iju. Ništa lakše. Radna pretpostavka je da je na drajvu verovatno FAT 16 ili FAT 32 fajl sistem. USB drajve je prepoznat od strane umass drajvera kao SCSI hard drajve koji se na OpenBSD označavaju sa sd. OpenBSD u tradiciji klasičnog Unix-a ima duple oznake za sve gore navedene uredjaje pa i za SCSI drajvove. Naima njima se moze pristupiti kao block devices kada se označavaju sa sdN gde je N broj koji počinje od nule ili karatker devices rsdN. Recimo drugi SCSI drive kome pristupamo kao block devicu se označava sa sd1. Uobičajeno je da se za ceo disk koristi particiona oznaka c to jest sd1c. Ako recimo na sebi ima FAT 16 particiju obično je ona označena sa i to jest sd1i.

Sada nam samo ostaje da montiramo fajl sistem

# mount -t msdos /dev/sd0i /mnt

i srećno ga koristimo. Šta više prethodna komanda bi montirala i Zip drajve (ako ih jos koristite) jer su IDE i SCSI zip dravovi prepoznati od strane kernela kao SCSI hard drives. Napominjemo da OpenBSD nema drajvere za Zip spoljašnje zip drajvove koji se kače paralelnom portom.

Uobičajeno je da CD/DVD uredjaji koji se koriste za čuvanje informaicja sadrze takozvani cd9660 fajl sistem. Jednostavno se montiraju kao

# mount -t cd9660 /dev/cd0c /mnt

Što se floppy-ija tiče ako na sebi sadrže MS fajl sistem FAT16 ili FAT32 montiraju se kao

#mount -t msdos /dev/fd0c /mnt
usb_memorije_cd_dvd_zip_i_floppy.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)