User Tools

Site Tools


uputstvo_za_unix-ov_vi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
uputstvo_za_unix-ov_vi [2006/12/25 06:32]
soxxx created
uputstvo_za_unix-ov_vi [2017/04/28 10:25] (current)
Line 6: Line 6:
 Da biste pozvali vi, jednostavno ukucajte vi ime fajla da otvorite vi editor sa vasim fajlom. Ako taj fajl ne postoji, vi ce kreirati novi fajl kada sacuvate vase promene. Mozete i jednostavno ukucati vi i poceti sa kreiranjem vaseg fajla. Onda mozete koristiti komande navedene dole da editujete i sacuvate vase fajlove po potrebi. Dole je lista nekih od osnovnih komandi koje se mogu koristiti kada se nalazite u command modu. Ova lista je namenjena kao brzo upucivanje a ne kao detaljni opis sta te komande rade. Kao i uvek, najbolji nacin da se nesto nauci je vezbanje. ​ Da biste pozvali vi, jednostavno ukucajte vi ime fajla da otvorite vi editor sa vasim fajlom. Ako taj fajl ne postoji, vi ce kreirati novi fajl kada sacuvate vase promene. Mozete i jednostavno ukucati vi i poceti sa kreiranjem vaseg fajla. Onda mozete koristiti komande navedene dole da editujete i sacuvate vase fajlove po potrebi. Dole je lista nekih od osnovnih komandi koje se mogu koristiti kada se nalazite u command modu. Ova lista je namenjena kao brzo upucivanje a ne kao detaljni opis sta te komande rade. Kao i uvek, najbolji nacin da se nesto nauci je vezbanje. ​
  
-|  **a**  |  Ubacuje tekst ispred kursora.| +|  **a**  |Ubacuje tekst ispred kursora.| 
-|  **i**  |  Ubacuje tekst iza kursora.| +|  **i**  |Ubacuje tekst iza kursora.| 
-|  **o**  |  Otvara novu liniju ispod linije u kojoj je trenutno vas kursor.| +|  **o**  |Otvara novu liniju ispod linije u kojoj je trenutno vas kursor.| 
-|  **A**  |  Ubacuje tekst na kraju linije.| +|  **A**  |Ubacuje tekst na kraju linije.| 
-|  **I**  |  Ubacuje tekst na pocetku linije.| +|  **I**  |Ubacuje tekst na pocetku linije.| 
-|  **O**  |  Otvara novu liniju iznad linije u kojoj je trenutno vas kursor.| +|  **O**  |Otvara novu liniju iznad linije u kojoj je trenutno vas kursor.| 
-|  **x**  |  Brise znak ispod kursora.| +|  **x**  |Brise znak ispod kursora.| 
-|  **h**  |  Pomera kursor ulevo za jedno mesto.| +|  **h**  |Pomera kursor ulevo za jedno mesto.| 
-|  **l**  |  Pomera kursor udesno za jedno mesto.| +|  **l**  |Pomera kursor udesno za jedno mesto.| 
-|  **j**  |  Pomera kursor za jednu liniju iznad.| +|  **j**  |Pomera kursor za jednu liniju iznad.| 
-|  **k**  |  Pomera kursor za jednu liniju dole.| +|  **k**  |Pomera kursor za jednu liniju dole.| 
-|  **$**  |  Pomera se na kraj linije.| +|  **$**  |Pomera se na kraj linije.| 
-|  **0**  |  Pomera se na pocetak linije.| +|  **0**  |Pomera se na pocetak linije.| 
-|  **w**  |  Pomera se napred za jednu rec i postavlja kursor na prvo slovo te reci.| +|  **w**  |Pomera se napred za jednu rec i postavlja kursor na prvo slovo te reci.| 
-|  **b**  |  Pomera se nazad za jednu rec i postavlja kursor na prvo slovo te reci.| +|  **b**  |Pomera se nazad za jednu rec i postavlja kursor na prvo slovo te reci.| 
-|  **G**  |  Ide na kraj fajla.| +|  **G**  |Ide na kraj fajla.| 
-| **1G** ​ |  Ide na liniju 1 fajla.| + **1G** ​ |Ide na liniju 1 fajla.| 
-|  **CTRL+g** ​ |  Izvestava o trenutnom broju linije na kojoj se kursor nalazi kao i o ukupnom broju linija u fajlu.| +|  **CTRL+g** ​ |Izvestava o trenutnom broju linije na kojoj se kursor nalazi kao i o ukupnom broju linija u fajlu.| 
-|  **dd** ​ |  Brise trenutnu liniju.| +|  **dd** ​ |Brise trenutnu liniju.| 
-|  *cw**  |  Menja rec. Sto znaci, menja karaktere od mesta gde je vas kursor do sledeceg mesta ili interpunkcije.| +|  ​**cw**  |Menja rec. Sto znaci, menja karaktere od mesta gde je vas kursor do sledeceg mesta ili interpunkcije.| 
-|  **cl** ​ |  Menja slovo. Promenite karakter na kome se kursor nalazi.| +|  **cl** ​ |Menja slovo. Promenite karakter na kome se kursor nalazi.| 
-|  **yy** ​ |  Kopira liniju na kojoj se kursor trenutno nalazi.| +|  **yy** ​ |Kopira liniju na kojoj se kursor trenutno nalazi.| 
-|  *p**  |Postavlja sadrzaj bilo izbrisane ili kopirane linije na liniju odmah nakon one na kojoj se kursor trenutno nalazi.| +|  ​**p**  |Postavlja sadrzaj bilo izbrisane ili kopirane linije na liniju odmah nakon one na kojoj se kursor trenutno nalazi.| 
-|  **u**  |  Vraca zadnju promenu.| +|  **u**  |Vraca zadnju promenu.| 
-|  **:w ime_fajla** ​ |  Cuva promene. ime fajla je opcionalno i koristi se samo da odredi ime fajla pod kojim zelite da sacuvate vas rad.| +|  **:w ime_fajla** ​ |Cuva promene. ime fajla je opcionalno i koristi se samo da odredi ime fajla pod kojim zelite da sacuvate vas rad.| 
-|  **:wq ime_fajla** ​ |  Sacuvaj promene i izadji. Opet, ime fajla je opciono.| +|  **:wq ime_fajla** ​ |Sacuvaj promene i izadji. Opet, ime fajla je opciono.| 
-|  **ZZ** ​ |  Sacuvaj promene i izadji.| +|  **ZZ** ​ |Sacuvaj promene i izadji.| 
-|  **:​q!** ​ |  Zavrsi bez snimanja promena.| +|  **:​q!** ​ |Zavrsi bez snimanja promena.| 
-|  **/​string** ​ |  Trazi sledece pojavljivane string-a u fajlu.| +|  **/​string** ​ |Trazi sledece pojavljivane string-a u fajlu.| 
-|  **n**  |  Ponavlja zadnju pretragu.| +|  **n**  |Ponavlja zadnju pretragu.| 
-|  **.**  |  Ponavlja zadnju insert funkciju.|+|  **.**  |Ponavlja zadnju insert funkciju.|
  
  
uputstvo_za_unix-ov_vi.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)