User Tools

Site Tools


umask


umask access_mod

Definisanje default pristupnih dozvola. To znaci, nakon izvrsavanja ove komande, svi novokreirani fajlovi ce imati definisani mod. Pristupna dozvola se generise kao oktalni komplement zeljenog pristupa.

primer:

Ako se zeli da novi fajlovi imaju pristupne dozvole 750 (rwxr-x—) argument komande umask se generise kao 777-750=027.

% umask 027
% echo "ghjgjghj" > proba
% ll proba
-rw-r-----   1 srle     users           9 Mar 31 11:15 proba

Bez obzira sto je x pristupna dozvola za vlasnika i grupu dozvoljena definisanom maskom, fajl proba je nema jer nije izvrsni.

umask.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)