User Tools

Site Tools


tex_latex_na_openbsd-u

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tex_latex_na_openbsd-u [2017/04/28 10:25]
tex_latex_na_openbsd-u [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +TeX je legendarni program Donalda Knutha za profesionalnu obradu teksta koji vuče svoje korene u klasičnim Unix
 +programima za obradu teksta Troff/Groff koji su još uvek itekako upotrebljivi posebno za tekst koji ne sadrzi prefise formula. ​
 +Unix man strane su po tradiciji pisane u Troff-u.
 +Latex je TeX nadogradnja metafontovima koji olakšavaju rad običnim korisnicima napisana kasnih osamdesetih od strane Leslie Lamport. ​
 +TeX/Latex je apsolutni standard za publikovanje naučnih radova i knjiga iz oblasti Matematikem,​ Fizike, Astronomije i mnogih drugih disciplina ali je tako jednostavan za upotrebu i tako visokog profesionalnog kvaliteta da je prosto neverovatno da iko koristi MS-Word koji je više igračka za malu decu. 
  
 +TeX pripada grupi takozvanih logičnih tekst editora i po strukturi je jednostavan markup programski jezik tako da se source file mora kompajlirati
 +da bi videli kako tekst izgleda. MS Word je najobičniji interpreter. U ovom kratkom članku opisaćemo instaliranje TeX/Latex-a na FreeBSD. ​
 +Literatura za učenje TeX/Latex na srpskom jeziku postoji. Dobar početak je knjiga Peđe Janičića i Gorana Nenadića sa Matematičkog fakulteta u Beogradu (svega 90 strana sa primerima) koja se moze pročitati za sat vremena. ​  
 +
 +Standarna distribucija za TeX/Latex na Unix-u dugo je bila teTeX ali je on odbačen u korist TeXLive. ​
 +OpenBSD je prva i jedini operativni sistem is BSD familije na kome je TeXLive već portovan. Šta više nijedna Linux
 +distribucija do sada se nije usudila da potpuno zameni teTeX sa TeXLive zbog razno raznih zavisnosti.
 + Iz stabla portova će te iskompajlirati ''/​usr/​ports/​print/​TeXLive''​ posto će u paketima biti tek od 
 +OpenBSD 4.3 verzije. TeX je
 +instaliran. Kompajliranje se vrši naredbom ''​tex imefajla.tex''​ ili ''​latex imefajla.tex''​ za latex.(komanda ''​pdflatex''​ je takođe deo standardne distribucije)
 +Ako koristite editor tipa Emacs komajliranje je moguće direktno iz editora.
 +
 +Za obradu teksta (da ga vidite ) će vam minimalno biti potrebno **xdvi, dvipdfm, ghostscript,​ xpdf** koje su takođe u stablu portova ali TeXLive je meta porta koje je sve ove programe sem **xpdf** iskompajlirala sa **TeXLive** portom koja je zapravo prava TeX porta. ​
 +
 +Za obradu ćiriličnog teksta biće vam potrebni dodatni paketi koji se mogu naći na [[http://​www.ctan.org/​|Ctan]] ali i na mnogim domaćim ​
 +web-stranicama (to je samo par fajlova sa ćiriličnim fontom koje je veoma jednostavno instalirati).
tex_latex_na_openbsd-u.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)