User Tools

Site Tools


tex_latex_na_freebsd-u

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tex_latex_na_freebsd-u [2007/09/15 04:31]
oko
tex_latex_na_freebsd-u [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
-TeX/​Latex ​je legendarni program Donalda Knutha za profesionalnu obradu teksta. TeX/Latex je apsolutni standard za publikovanje naučnih radova i knjiga iz oblasti Matematikem,​ Fizike, Astronomije i mnogih drugih disciplina ali je tako jednostavan za upotrebu i tako visokog profesionalnog kvaliteta da je prosto neverovatno da iko koristi MS-Word koji je više igračka za malu decu. +TeX je legendarni program Donalda Knutha za profesionalnu obradu teksta ​koji vuče svoje korene u klasičnim Unix 
 +programima za obradu teksta Troff/Groff koji su još uvek itekako upotrebljivi posebno za tekst koji ne sadrzi prefise formula.  
 +Unix man strane su po tradiciji pisane u Troff-u. 
 +Latex je TeX nadogradnja metafontovima koji olakšavaju rad običnim korisnicima napisana kasnih osamdesetih od strane Leslie Lamport 
 +TeX/Latex je apsolutni standard za publikovanje naučnih radova i knjiga iz oblasti Matematikem,​ Fizike, Astronomije i mnogih drugih disciplina ali je tako jednostavan za upotrebu i tako visokog profesionalnog kvaliteta da je prosto neverovatno da iko koristi MS-Word koji je više igračka za malu decu. 
  
 TeX pripada grupi takozvanih logičnih tekst editora i po strukturi je jednostavan markup programski jezik tako da se source file mora kompajlirati TeX pripada grupi takozvanih logičnih tekst editora i po strukturi je jednostavan markup programski jezik tako da se source file mora kompajlirati
Line 5: Line 9:
 Literatura za učenje TeX/Latex na srpskom jeziku postoji. Dobar početak je knjiga Peđe Janičića i Gorana Nenadića sa Matematičkog fakulteta u Beogradu (svega 90 strana sa primerima) koja se moze pročitati za sat vremena. ​   Literatura za učenje TeX/Latex na srpskom jeziku postoji. Dobar početak je knjiga Peđe Janičića i Gorana Nenadića sa Matematičkog fakulteta u Beogradu (svega 90 strana sa primerima) koja se moze pročitati za sat vremena. ​  
  
-Standarna distribucija za TeX/Latex na Unix-u trenutno je teTeX. Iz stabla portova će te iskompajlirati ''/​usr/​ports/​print/​teTeX-base''​ i TeX je+Standarna distribucija za TeX/Latex na Unix-u trenutno je teTeX. Iz stabla portova će te iskompajlirati ''/​usr/​ports/​print/​teTeX''​ i TeX je
 instaliran. Kompajliranje se vrši naredbom ''​tex imefajla.tex''​ ili ''​latex imefajla.tex''​ za latex.(komanda ''​pdflatex''​ je takođe deo standardne distribucije) instaliran. Kompajliranje se vrši naredbom ''​tex imefajla.tex''​ ili ''​latex imefajla.tex''​ za latex.(komanda ''​pdflatex''​ je takođe deo standardne distribucije)
 Ako koristite editor tipa Emacs komajliranje je moguće direktno iz editora. Ako koristite editor tipa Emacs komajliranje je moguće direktno iz editora.
  
-Za obradu teksta (da ga vidite ) će vam minimalno biti potrebno xdvi, dvipdfm, ghostscript,​ xpdf koje su takođe u stablu portova.+Za obradu teksta (da ga vidite ) će vam minimalno biti potrebno ​**xdvi, dvipdfm, ghostscript,​ xpdf** koje su takođe u stablu portova ​ali teTeX je meta porta koje je sve ove programe sem **xpdf** iskompajlirala sa **teTeX-base** portom koja je zapravo prava TeX porta
  
 Za obradu ćiriličnog teksta biće vam potrebni dodatni paketi koji se mogu naći na [[http://​www.ctan.org/​|Ctan]] ali i na mnogim domaćim ​ Za obradu ćiriličnog teksta biće vam potrebni dodatni paketi koji se mogu naći na [[http://​www.ctan.org/​|Ctan]] ali i na mnogim domaćim ​
 web-stranicama (to je samo par fajlova sa ćiriličnim fontom koje je veoma jednostavno instalirati). web-stranicama (to je samo par fajlova sa ćiriličnim fontom koje je veoma jednostavno instalirati).
tex_latex_na_freebsd-u.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)