User Tools

Site Tools


teoriske_osnove_štampanje_na_unix-u

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
teoriske_osnove_štampanje_na_unix-u [2009/01/29 04:57]
oko
teoriske_osnove_štampanje_na_unix-u [2017/04/28 10:25] (current)
Line 86: Line 86:
 PPD fajl koji se koristi u popularnom CUPS sistemu za štampanje je samo opis štampača koji ne govori PostScript jezik i njgovih tehničkih sposobnosti CUPS spooling systemu. CUPS zapravo ima svoj ugrađen Post Script filter koji prevodi razno razne fajlove u PostScript. ​ CUPS-PPD se zapravo koriste da bi CUPS izabrao ispravni paket u kome je sadržan drajver kao i sam drajver za odgovarajuci štampač. Drajveri su kao što smo ranije spomenuli sadržani u paketima Ghostscript,​ Gutenprint, HPLIP, Splix ili foo2zjs. ​ PPD fajl koji se koristi u popularnom CUPS sistemu za štampanje je samo opis štampača koji ne govori PostScript jezik i njgovih tehničkih sposobnosti CUPS spooling systemu. CUPS zapravo ima svoj ugrađen Post Script filter koji prevodi razno razne fajlove u PostScript. ​ CUPS-PPD se zapravo koriste da bi CUPS izabrao ispravni paket u kome je sadržan drajver kao i sam drajver za odgovarajuci štampač. Drajveri su kao što smo ranije spomenuli sadržani u paketima Ghostscript,​ Gutenprint, HPLIP, Splix ili foo2zjs. ​
  
-U ekstremnim slučajevima printeri neće moći da govore ništa sem sirovog signal koda ili jednostavnog vlasničog jezika za koga ne postoji drajver (prevodioc) is PostScript jezika. Takvi printeri su ne upotrebljivi ​i poznati pod imenom Win printeri. Lexmark i Brother inkjet printeri su uglavnom WinPrinteri.+U ekstremnim slučajevima printeri neće moći da govore ništa sem sirovog signal koda ili jednostavnog vlasničog jezika za koga ne postoji drajver (prevodioc) is PostScript jezika. Takvi printeri su  
 +neupotrebljivi ​i poznati pod imenom Win printeri. Lexmark i Brother inkjet printeri su uglavnom WinPrinteri.
  
  
teoriske_osnove_štampanje_na_unix-u.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)