User Tools

Site Tools


tar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tar [2016/08/29 22:18]
uporna_neznalica
tar [2017/04/28 10:25]
Line 1: Line 1:
-Komanda tar kreaira arhivu u .tar formatu, ili joj dodaje nove fajlove, ili je raspakuje. 
- 
-Kreiranje arhive: 
- 
-  * $ tar cvf arhiva.tar prvifajl.txt drugifajl.pdf trecifajl.mp3 
- 
-U gornjem primeru opcija "​c"​ (create) kreira arhiva.tar, opcija "​f"​ oznacava fajl, a opcija "​v"​ je za "​glasno"/"​verbose"​ kreiranje. 
- 
-Dodavanje fajlova postojecoj arhivi: 
- 
-  * $ tar rvf arhiva.tar cetvrtifajl.odt 
- 
-U gornjem primeru opcija "​r"​ dodaje fajl postojecoj arhivi. 
- 
-Raspakivanje postojece arhive 
- 
-  * $ tar xvf arhiva.tar 
- 
-U gornjem primeru opcija "​x"​ raspakuje. 
- 
-Arhivu je moguce kompresovati istovremeno sa njenim kreiranjem, a kompresovanu arhivu je moguce dekompresovati istovremeno sa njenim raspakivanjem,​ u oba slucaja dodavanjem opzije "​z"​. 
- 
-Kreiranje kompresovane arhive: 
- 
-  * $ tar czvf kompresovanarhiva.tar.gz prvifajl.ogg drugifajl.mp4 trecivajl.txt 
- 
-Raspakivanje kompresovane arhive: 
- 
-  * $ tar xzvf kompresovanarhiva.tar.gz 
- 
-Medjutim, u kompresovanu arhivu nije moguce dodavati nove fajlove pre nego sto se ona dekompresuje. 
- 
-  * $ gunzip kompresovanarhiva.tar.gz 
-  * $ ls -lh kompresovanarhiva.tar 
- 
-Nakon dekompresije arhive, u nju se ponovo mogu dodati fajlovi kao u gornjem primeru, a ona se nakon dodavanja novih fajlova ponovo moze kompresovati. 
- 
-  * $ gzip kompresovanarhiva.tar 
-  * $ ls -lh kompresovanarhiva.tar.gz 
  
tar.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)