User Tools

Site Tools


tar

Komanda tar kreaira arhivu u .tar formatu, ili joj dodaje nove fajlove, ili je raspakuje.

Kreiranje arhive:

  • $ tar cvf arhiva.tar prvifajl.txt drugifajl.pdf trecifajl.mp3

U gornjem primeru opcija “c” (create) kreira arhiva.tar, opcija “f” oznacava fajl, a opcija “v” je za “glasno”/“verbose” kreiranje.

Dodavanje fajlova postojecoj arhivi:

  • $ tar rvf arhiva.tar cetvrtifajl.odt

U gornjem primeru opcija “r” dodaje fajl postojecoj arhivi.

Raspakivanje postojece arhive

  • $ tar xvf arhiva.tar

U gornjem primeru opcija “x” raspakuje.

Arhivu je moguce kompresovati istovremeno sa njenim kreiranjem, a kompresovanu arhivu je moguce dekompresovati istovremeno sa njenim raspakivanjem, u oba slucaja dodavanjem opzije “z”.

Kreiranje kompresovane arhive:

  • $ tar czvf kompresovanarhiva.tar.gz prvifajl.ogg drugifajl.mp4 trecivajl.txt

Raspakivanje kompresovane arhive:

  • $ tar xzvf kompresovanarhiva.tar.gz

Medjutim, u kompresovanu arhivu nije moguce dodavati nove fajlove pre nego sto se ona dekompresuje.

  • $ gunzip kompresovanarhiva.tar.gz
  • $ ls -lh kompresovanarhiva.tar

Nakon dekompresije arhive, u nju se ponovo mogu dodati fajlovi kao u gornjem primeru, a ona se nakon dodavanja novih fajlova ponovo moze kompresovati.

  • $ gzip kompresovanarhiva.tar
  • $ ls -lh kompresovanarhiva.tar.gz
tar.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)