User Tools

Site Tools


sudo

Komanda “sudo” omogucava izvrsenje komande sa identitetom drugog korisnika. Ukoliko se identitet drugog korisnika ne navede u komandnoj liniji, default je da se komanda izvrsava sa ovlascenjima root korisnika. Za izvrsenje komande sudo korisnik mora biti clan grupe wheel i imenovan u fajlu /etc/sudoers (komandom visudo koja se izvrsava sa root naloga).

  • $ sudo mount /dev/sd1i /mnt/usb
  • Password:

Stranica man sudo ima dokumentovan veliki broj opcija ove komande.

sudo.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)