User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2009/01/08 02:06]
oko
start [2019/09/09 12:55] (current)
admin
Line 1: Line 1:
-====== BSD Srbija ​Dokumentacija ​======+====== BSD Srbija ======
  ​{{docdaemon.jpg?​130nolink }}  ​{{docdaemon.jpg?​130nolink }}
  
-Dobrodošli na Wiki sajt projekta **[[http://​www.bsd-srbija.org/​|BSD-Srbija]]**. Ovde ćete moći da nađete veliku količinu dokumentacije vezanu za BSD/UNIX sisteme. Ukoliko želite da svojim radom doprinesete zajednici napravite nalog i priključite se dodavanju tekstova.+Dobrodošli na Wiki sajt projekta **[[http://​www.bsdserbia.org/​|BSD-Srbija]]**. Ovde ćete moći da nađete veliku količinu dokumentacije vezanu za BSD/UNIX sisteme. Ukoliko želite da svojim radom doprinesete zajednici napravite nalog i priključite se dodavanju tekstova
 + 
 +**Usled neaktivnosti forum BSD Srbije je arhiviran i uklonjen.** Dokumentacija će ostati dostupna.
  
 \\ \\
Line 14: Line 16:
   *  [[Kompletna lista BSD sistema i projekata]]   *  [[Kompletna lista BSD sistema i projekata]]
   *  [[*BSD lista referentnih komandi]]   *  [[*BSD lista referentnih komandi]]
-**Zvanicna dokumentacija,​ tutorijali** 
- 
- ​* ​ [[FreeBSD]] ​ 
- 
- ​* ​ [[NetBSD]] ​ 
- 
- ​* ​ [[Instalacija DragonFlyBSD]] 
- 
 **Zvanicna dokumentacija,​ tutorijali** **Zvanicna dokumentacija,​ tutorijali**
  
   *  [[FreeBSD]]   *  [[FreeBSD]]
   *  [[OpenBSD]]   *  [[OpenBSD]]
-  *  [[Instalacija DragonFlyBSD]]+  *  [[NetBSD]] 
 +  *  [[DragonFly BSD]]
  
 **Feljton o *BSD sistemima iz GNUzilla casopisa** **Feljton o *BSD sistemima iz GNUzilla casopisa**
start.1231376817.txt.gz · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)