User Tools

Site Tools


start

This is an old revision of the document!


BSD Srbija Dokumentacija

docdaemon.jpg

Dobrodošli na Wiki sajt projekta BSD-Srbija. Ovde ćete moći da nađete veliku količinu dokumentacije vezanu za BSD/UNIX sisteme. Ukoliko želite da svojim radom doprinesete zajednici napravite nalog i priključite se dodavanju tekstova.
Opste o *BSD/UNIX sistemima

Zvanicna dokumentacija, tutorijali

* FreeBSD i njegovi derivati:

* OpenBSD i njegovi derivati:

* DragonFlyBSD

Feljton o *BSD sistemima iz GNUzilla casopisa

start.1231372696.txt.gz · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)