User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2008/06/01 01:42]
oko
start [2019/09/09 12:55] (current)
admin
Line 1: Line 1:
-====== BSD Srbija ​Dokumentacija ​======+====== BSD Srbija ======
  ​{{docdaemon.jpg?​130nolink }}  ​{{docdaemon.jpg?​130nolink }}
  
-Dobrodošli na Wiki sajt projekta **[[http://​www.bsd-srbija.org/​|BSD-Srbija]]**. Ovde ćete moći da nađete veliku količinu dokumentacije vezanu za BSD/UNIX sisteme. Ukoliko želite da svojim radom doprinesete zajednici napravite nalog i priključite se dodavanju tekstova.+Dobrodošli na Wiki sajt projekta **[[http://​www.bsdserbia.org/​|BSD-Srbija]]**. Ovde ćete moći da nađete veliku količinu dokumentacije vezanu za BSD/UNIX sisteme. Ukoliko želite da svojim radom doprinesete zajednici napravite nalog i priključite se dodavanju tekstova
 + 
 +**Usled neaktivnosti forum BSD Srbije je arhiviran i uklonjen.** Dokumentacija će ostati dostupna.
  
 \\ \\
Line 13: Line 15:
   *  [[UNIX Tutorijal za pocetnike]]   *  [[UNIX Tutorijal za pocetnike]]
   *  [[Kompletna lista BSD sistema i projekata]]   *  [[Kompletna lista BSD sistema i projekata]]
 +  *  [[*BSD lista referentnih komandi]]
 **Zvanicna dokumentacija,​ tutorijali** **Zvanicna dokumentacija,​ tutorijali**
  
- *  [[FreeBSD]] ​i njegovi derivati:  +  ​*  [[FreeBSD]] 
- +  *  [[OpenBSD]] 
-  ​-[[Activni, rangirani po zanimljivosti]] +  *  [[NetBSD]] 
-  -[[Veoma slabo aktivni i mrtvi projekti u azbučnom redu]] +  *  [[DragonFly BSD]]
- +
- *  [[OpenBSD]] ​i njegovi derivati: +
-  +
-  ​-[[Aktivni rangirani po zanimljivosti]] +
-  -[[Mrtvi u azbučnom redu]] +
- +
- *  [[NetBSD]] +
- +
- ​* ​ [[DragonFlyBSD]] +
- +
- *  [[Sun Solaris OS]] +
- +
-**Bezbednost**+
  
 **Feljton o *BSD sistemima iz GNUzilla casopisa** **Feljton o *BSD sistemima iz GNUzilla casopisa**
start.1212277334.txt.gz · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)