User Tools

Site Tools


specijalna_uputstva_za_instalaciju_openbsd-a_po_arhitekturama

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
specijalna_uputstva_za_instalaciju_openbsd-a_po_arhitekturama [2009/03/10 20:26]
oko
specijalna_uputstva_za_instalaciju_openbsd-a_po_arhitekturama [2017/04/28 10:25] (current)
Line 65: Line 65:
 Svi procesoru su podržani u punom 64 bit modu. SUN-ovi serveri i stanice sa višestruki procesorima su takođe u potpunosti podrzani. Za kompletnu listu SUN-ovi kompjutera koji rade na OpenBSD-u [[http://​www.openbsd.org/​sparc64.html|pogledajte]]. Instalacija OpenBSD-a na SUN-ovim stanicama je veoma jednostavna. OpenBSD je najlakše  ​ Svi procesoru su podržani u punom 64 bit modu. SUN-ovi serveri i stanice sa višestruki procesorima su takođe u potpunosti podrzani. Za kompletnu listu SUN-ovi kompjutera koji rade na OpenBSD-u [[http://​www.openbsd.org/​sparc64.html|pogledajte]]. Instalacija OpenBSD-a na SUN-ovim stanicama je veoma jednostavna. OpenBSD je najlakše  ​
 instalirati ako SUN-ov kompjuter ima CD-ROM i ako je za njega zakačena SUN-ova tastatura Type 5c ili Type 6 (Mini DIN 8) i SUN-ov monitor (13w3) bilo direktno ili standarni PC monitor preko konvertera za 13w3. Startujte ​ instalirati ako SUN-ov kompjuter ima CD-ROM i ako je za njega zakačena SUN-ova tastatura Type 5c ili Type 6 (Mini DIN 8) i SUN-ov monitor (13w3) bilo direktno ili standarni PC monitor preko konvertera za 13w3. Startujte ​
-računar i uđite u PROM. Obično ALT+stop. Sada kucajte+računar i uđite u PROM. Obično ALT+CTRL+Stop. Sada kucajte
 <​code>​ <​code>​
 ok boot cdroom ok boot cdroom
specijalna_uputstva_za_instalaciju_openbsd-a_po_arhitekturama.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)