User Tools

Site Tools


specijalna_uputstva_za_instalaciju_openbsd-a_po_arhitekturama

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
specijalna_uputstva_za_instalaciju_openbsd-a_po_arhitekturama [2009/02/06 00:50]
oko
specijalna_uputstva_za_instalaciju_openbsd-a_po_arhitekturama [2009/03/12 21:00]
oko
Line 65: Line 65:
 Svi procesoru su podržani u punom 64 bit modu. SUN-ovi serveri i stanice sa višestruki procesorima su takođe u potpunosti podrzani. Za kompletnu listu SUN-ovi kompjutera koji rade na OpenBSD-u [[http://​www.openbsd.org/​sparc64.html|pogledajte]]. Instalacija OpenBSD-a na SUN-ovim stanicama je veoma jednostavna. OpenBSD je najlakše  ​ Svi procesoru su podržani u punom 64 bit modu. SUN-ovi serveri i stanice sa višestruki procesorima su takođe u potpunosti podrzani. Za kompletnu listu SUN-ovi kompjutera koji rade na OpenBSD-u [[http://​www.openbsd.org/​sparc64.html|pogledajte]]. Instalacija OpenBSD-a na SUN-ovim stanicama je veoma jednostavna. OpenBSD je najlakše  ​
 instalirati ako SUN-ov kompjuter ima CD-ROM i ako je za njega zakačena SUN-ova tastatura Type 5c ili Type 6 (Mini DIN 8) i SUN-ov monitor (13w3) bilo direktno ili standarni PC monitor preko konvertera za 13w3. Startujte ​ instalirati ako SUN-ov kompjuter ima CD-ROM i ako je za njega zakačena SUN-ova tastatura Type 5c ili Type 6 (Mini DIN 8) i SUN-ov monitor (13w3) bilo direktno ili standarni PC monitor preko konvertera za 13w3. Startujte ​
-računar i uđite u PROM. Obično ALT+stop. Sada kucajte+računar i uđite u PROM. Obično ALT+CTRL+Stop. Sada kucajte
 <​code>​ <​code>​
 ok boot cdroom ok boot cdroom
Line 77: Line 77:
 ok setenv boot-file bsd.mp ok setenv boot-file bsd.mp
 </​code>​ </​code>​
 +Kao što predpostavljate u predhonom primeru moja sparc stanica ima vise od jednog procesora.
  
 +OpenBSD podrzava X server na sparc64 arhitekturi. Konfiguracija je veoma jednostavna ali se bitno razlikuje od 
 +konfiguracije na i368. Pocnite sa primerkom xorg.conf fajla koji mozete da nadjete u **/​usr/​X11R6/​README** ​
 +Koji  ce te editovati prema specifikacijama vaseg hardware-a. Probajte novi xorg.conf file sa ubicajenom komandom
 +X -config /​path_to_my/​xorg.conf i ako radi samo ga smestite u /etc/X11/. Napominjemo da koristite konzervativnu ​
 +rezoluciju na starim SUNovim stanicama. ​
 +Evo tipicnog /​etc/​X11/​xorg.conf fajla na mojoj Sparc stanici.
 +<​code>​
 +$ more /​usr/​X11/​xorg.conf
 +/​usr/​X11/​xorg.conf:​ No such file or directory
 +$ more /​etc/​X11/​xorg.conf
 +Section "​ServerLayout"​
 +        Identifier ​     "​wsfb"​
 +        Screen ​ 0       "​Screen0"​ 0 0
 +        InputDevice ​   "​zsmouse0"​ "​CorePointer"​
 +        InputDevice ​   "​Keyboard0"​ "​CoreKeyboard"​
 +EndSection
 +        ​
 +Section "​Files"​
 +        FontPath ​    "/​usr/​X11R6/​lib/​X11/​fonts/​misc/"​
 +        FontPath ​    "/​usr/​X11R6/​lib/​X11/​fonts/​TTF/"​
 +        FontPath ​    "/​usr/​X11R6/​lib/​X11/​fonts/​OTF"​
 +        FontPath ​    "/​usr/​X11R6/​lib/​X11/​fonts/​Type1/"​
 +        FontPath ​    "/​usr/​X11R6/​lib/​X11/​fonts/​75dpi/"​
 +EndSection
 +
 +# All Sun keyboards (USB Type 6, Serial Type 3/4/5/6)
 +Section "​InputDevice"​
 +        Identifier ​ "​Keyboard0"​
 +        Driver ​     "​keyboard"​
 +        Option ​     "​Protocol" ​   "​wskbd"​
 +        Option ​     "​Device" ​     "/​dev/​wskbd0"​
 +        Option ​     "​XkbRules" ​   "​xorg"​
 +        Option ​     "​XkbLayout" ​  "​us"​
 +...skipping...
 +EndSection
 +
 +
 +
 +Section "​Module"​
 +        Load "​bitmap"​
 +        Load "​extmod"​
 +        Load "​freetype"​
 +        Load "​fb"​
 +EndSection
 +
 +
 +# All framebuffers
 +Section "​Screen"​
 +        Identifier "​Screen0"​
 +        Device ​    "​Wsdisplay0"​
 +        Monitor ​   "​Monitor"​
 +        DefaultDepth 8
 +SubSection "​Display"​
 +                Depth     8
 +        EndSubSection
 +EndSection
 +</​code>​
specijalna_uputstva_za_instalaciju_openbsd-a_po_arhitekturama.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)