User Tools

Site Tools


specijalna_uputstva_za_instalaciju_openbsd-a_po_arhitekturama

U ovom kratkom članku opisaćemo dopunske korake koje je neophodno preduzeti da bi se OpenBSD instalirao na ne i386 računarskim arhitekturama. Pretopstavka autora članka je da ste pročitali uputstvo za instaliranje OpenBSD-a na i386 arhitekturi (standardni PC kompjuteri) i da ste je bar jednom uradili.

Zahvaljujući tome što je OpenBSD postao grananjem od NetBSD 1995 koji je najportabiliniji operativni sistem na svetu, OpenBSD radi na mnogobrojnim računarskim arhitekturama. Drugi razlog je to što unapređenje sigurnosti operatinog sistema (koji je osnovni cilj OpenBSD-a) zahteva korektnost koda. Zahvaljujuci tome što se kod ponaša različito na različitim računarskim i mikro-čipovnim arhitekturama greške u kodu je puno lakše pohvatati upoređivanjem ponašanja na raznim arhitekturama.

Kada bi kompjuter upoređivali sa autom, računarske arhitekture bi pretstavljale razne modele automobila dok bi mikro-čip arhitekture bile modeli motora. U automobilskoj indusriji dva dominantna tipa motora, benzinci i dizelaši. U svetu mikro čipova dve dominantna tipa čipova su CISK i RISK procesori. Ovaj članak je prekratak da bi započeli bilo kakvu priču o njihovim razlikama i nastanku. Primetićemo samo da su i386 i amd64 procesorske arhitekture glavni predstavnici CISK procesora dok su Mips, sparc64, PowerPC ili recimo Motorola 68000 tipični predstavnici RISK procesorske tehnologije. U prošlosti je većina kompanija specijalizovana u prodaji radnih stanica i veći kompjutera bazirala svoje računare na RISK procesorima. Tipični predstavnici ove grupe su SGI, DEC, IBM i Apple. Sa druge strane takozvani komoditi PC hardware koji vodi poreklo od IBM XT PC-a je baziran na CISK procesorima. U danasnje vreme sem SUN-a ne postoji ni jedna kompanija koja prodaje lične računare bazirane na Risk procesorima. Apple kompjuters je prestao da prodaje računare bazirane na PowerPC procesorima oko 2005 kada je SGI prestao da prodaje grafi čke stanice bazirane na MIPS-u. To je pomalo tužno imajuci u vidu koliko je RISK tehnologija naprednija od CISK dok ne shvatite da su svi mikro-čipovi koji se ugrađuju u embedded uređajima (od mobinih telefona do veš mašina i automobila) zapravo RISK procesori. To je 80% totalnog čip trźišta.

Ostatak članka posvećen je instalacijama na onim računarima za koje autor članka veruje da su korisnici u srpskim zemljama imali prilike da se susretnu. Takođe ćemo se kratko osvrnuti na konfiguraciju X servera tamo gde je on podržan i podršku za višestruke procesore.

Alpha

AMD64

AMD64 je procesorska arhitektura razvijena originalno od strane AMD a kasnije prihvaćena od Intela. Ako imate nov PC kompjuter šanse su velike da je vaš mikro-procesor ovog tipa (popularni modeli Intel Core 2 Duo ili Quad, i Dual Core) pripadaju ovoj grupi. Ovi procesori kao i svi AMD-iovi procesori su takođe u stanju da rade u 32 bitnom modu kada ih klasifikujemo kao i386 procesore. Nažalost broj aplikacija koje su kodirane za 64 bitne računare je zasada veoma mali tako da su prednosti korišćenja gore pomenutih čipova u 64-bitnom modu neznatne na PC kompjuterima. Situacija se dramatično menja ako imate ogromne baze podataka ili aplikacije koje zahtevaju veliku količinu RAM memorije gde AMD64 tehnologija blista. OpenBSD je jedan od retkoh operativnih sitema koji je u stanju u potpunosti i stabilno da radi u 64 bitnom modu.

Instalacija na AMD64 je identična instalaciji na i386. Višestruki procesori su u potpunosti podržani. Pogledajte članak o SMP kernel da naučite kako da ga uključite. X server je podžan i njegova konfiguracija je identična i386 arhitekturi. Za Desktop korisnike napominjemo da su jedine “negativne” posledice korišćenja AMD64 da nemate Linux compatibility layer tako da recimo nemožete da koristite Opera web-browser. Takođe za razliku od i386 Java JDK se mora kompajlirati iz porti. Prilikom instalacije dodatnog software dobro proverite da su binarni paketi koje instalirate kompajlirani za AMD64 jer paketi koji su kompajlirani za i386 neće raditi. Na kraju pomenimo da firmware koje je potrebno za neke štampače, skenere, ili bežične uređaje ne pravi razliku između i386 i AMD64 jer je to kod koji se ubrizgava u sam uređaj i nema nikakve veze sa operativnim sistemom. Drugim rečima ako ste koristili firmware za svoj skener na i386 računaru, isti firmware ćete koristiti ako računar koristite kao AMD64 arhitekturu.

MacPPC

SGI

Sparc64

Sparc64 je zajedničko ime za celu familiju RISK procesora koji je SUN microsystems razvio u proteklih 20 godina koji su ugrađivane u SUN-ove radne stanice i servere. OpenBSD sparc64 grana podržava više SUN-ovi procesora i računara od bilo kog drugog operativnog sistema osim samog Solaris-a 10 koji je matični SUN-ov operativni sistem. Svi procesoru su podržani u punom 64 bit modu. SUN-ovi serveri i stanice sa višestruki procesorima su takođe u potpunosti podrzani. Za kompletnu listu SUN-ovi kompjutera koji rade na OpenBSD-u pogledajte. Instalacija OpenBSD-a na SUN-ovim stanicama je veoma jednostavna. OpenBSD je najlakše instalirati ako SUN-ov kompjuter ima CD-ROM i ako je za njega zakačena SUN-ova tastatura Type 5c ili Type 6 (Mini DIN 8) i SUN-ov monitor (13w3) bilo direktno ili standarni PC monitor preko konvertera za 13w3. Startujte računar i uđite u PROM. Obično ALT+CTRL+Stop. Sada kucajte

ok boot cdroom

i pritisnite enter. Ostatak instalacije je identičan kao na PC računarima. Na kraju instalacij ukucajte

# halt

To će vas vratiti u PROM. Da bi prilikom narednog boot-a koristili kernel sa HDD dovoljno je da ukucate

ok setenv boot-file bsd.mp

Kao što predpostavljate u predhonom primeru moja sparc stanica ima vise od jednog procesora.

OpenBSD podrzava X server na sparc64 arhitekturi. Konfiguracija je veoma jednostavna ali se bitno razlikuje od konfiguracije na i368. Pocnite sa primerkom xorg.conf fajla koji mozete da nadjete u /usr/X11R6/README Koji ce te editovati prema specifikacijama vaseg hardware-a. Probajte novi xorg.conf file sa ubicajenom komandom X -config /path_to_my/xorg.conf i ako radi samo ga smestite u /etc/X11/. Napominjemo da koristite konzervativnu rezoluciju na starim SUNovim stanicama. Evo tipicnog /etc/X11/xorg.conf fajla na mojoj Sparc stanici.

$ more /usr/X11/xorg.conf
/usr/X11/xorg.conf: No such file or directory
$ more /etc/X11/xorg.conf
Section "ServerLayout"
    Identifier   "wsfb"
    Screen 0    "Screen0" 0 0
    InputDevice  "zsmouse0" "CorePointer"
    InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
    
Section "Files"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/OTF"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
EndSection

# All Sun keyboards (USB Type 6, Serial Type 3/4/5/6)
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard0"
    Driver   "keyboard"
    Option   "Protocol"  "wskbd"
    Option   "Device"   "/dev/wskbd0"
    Option   "XkbRules"  "xorg"
    Option   "XkbLayout"  "us"
...skipping...
EndSectionSection "Module"
    Load "bitmap"
    Load "extmod"
    Load "freetype"
    Load "fb"
EndSection


# All framebuffers
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device   "Wsdisplay0"
    Monitor  "Monitor"
    DefaultDepth 8
SubSection "Display"
        Depth   8
    EndSubSection
EndSection
specijalna_uputstva_za_instalaciju_openbsd-a_po_arhitekturama.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)