User Tools

Site Tools


smp_kernel_i_korišćenje_višestrukih_procesora_multicore_processors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
smp_kernel_i_korišćenje_višestrukih_procesora_multicore_processors [2008/06/15 18:17]
oko
smp_kernel_i_korišćenje_višestrukih_procesora_multicore_processors [2017/04/28 10:25] (current)
Line 139: Line 139:
 </​code>​ </​code>​
  
 +Dopuna 08/06/2009
  
 +''​set image /​bsd.mp''​ u ''/​etc/​boot.conf''​ je tipicni i386/amd64 jeftin hack koji je bio preporucivan zbog
 +manjkavosti BIOS-a. Ozbljne Unix radne stanice poput SUN-ovih Blades imaju mnogo ozbiljniji firmware koji se 
 +popularno zove PROM. Kod takvih stanica izbor kernela se vrsi pomocu PROM komandi kojima se naredjuje sistemu ​
 +da koristi specifini fajl za boot. Toplo preporucujem svima da procitaju clanak o instalaciji OpenBSD-ija na sparc64. Takodje od verzije 4.6 OpenBSD ce automatski birati bsd.mp kernel za masine sa visetrukim procesorima
 +tako da ce gornja informacija biti relevantna samo ljudima koji koriste custom kernels. ​
 +
 +~Predrag Punoševac ​
smp_kernel_i_korišćenje_višestrukih_procesora_multicore_processors.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)