User Tools

Site Tools


skeniranje_sane

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
skeniranje_sane [2009/02/05 22:49]
oko
skeniranje_sane [2017/04/28 10:25] (current)
Line 83: Line 83:
 Kao što smo u uvodu članka nagovestili naš fokus do sada su bili USB skeneri. Napomenućemo ​ Kao što smo u uvodu članka nagovestili naš fokus do sada su bili USB skeneri. Napomenućemo ​
 par stvari u vezi SCSI skenera da bi vas poštedeli frustracija ako ikad budete nabasali na  par stvari u vezi SCSI skenera da bi vas poštedeli frustracija ako ikad budete nabasali na 
-ove verzije skenera koje se danas više gotovo ne koriste. SCSI skeneri su na OpenBSD-u  +ove verzije skenera koje se danas više gotovo ​ne koriste. SCSI skeneri su na OpenBSD-u  
-podržani od strane tri vrste drajvera ​+podržani od strane tri vrste drajvera ​**ss** (SCSI Scanner), **uk** i **usscanner**. Ovi uređaji  
 +su prava noćna mora. Razlog je to što to nisu pravi SCSI uređaji vec jeftini hackovi koji su u  
 +prošlosti mahom radili na Winodws OS preko SCSI to PCI cards. Posebno su loši HP i Mustek skeneri.  
 +Preporučujemo da pročitate man stranice za predhodne drajvere. Autor članka ima iskustva sa  
 +HP ScanJet 4c skenerom na SUN Ultra Sparc 2 stanici. Kernel prepoznaje skener i dodeljujemu drajver 
 +**ss**. Međutim izlaz iz komande ''​sane-find-scanner -vF /​dev/​ss0''​ će vam jasno staviti do znanja da 
 +skener ima problema sa I/O zato što skener nemože da prepozna SCSI INQUIRY strings. Ne zamlaćujte  
 +se rekompajliranjem drajvera sa  NQUIRY strings. Čak i kada ''​sane-find-scanner''​ bude video skener  
 +pretstoji vam maltretiranje sa **sane-backends** koje su pisane za Linux i koriste veoma čudne oznake 
 +za uređaje i očekuju da napravite par totalno nelogičnih soft linkova. Jedina korist od predhodne  
 +konfiguracije biće saznanje koliko ste srećni da ne koristite Linux.
  
  
skeniranje_sane.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)