User Tools

Site Tools


rm


rm [-irf] name

Komanda za brisanje fajla name.

-i - brisanje fajla uz verifikaciju,
-r - rekurzivno brisanje,
-f - brise bez provere dozvola.

primeri:

% rm /users/tanja/tmp/novi.c 
% rm -r tanja 

Upozorenje!!! Sa zadnjom varijantom komande treba biti oprezan jer brise sve fajlove na direktorijumu, poddirektorijumima ispod njega i sam direktorijum.

rm.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)