User Tools

Site Tools


rezanje_cd_i_dvd_diskova

U ovom kratkom članku opisaćemo kako rezati CD i DVD diskove. Radna pretpostavka je da imate veoma bazične zahteve. Recimo želite da narežete ISO sliku ili muzički CD na svoj CD-R. Drugi scenario je da želite da izrežete ISO ili video DVD na DVD-R/DVD-RW ili DVD+R/DVD+RW. Takođe ćemo pretpostaviti da želite da koristite samo naj elementarnije alate po mogućstvu one koji su prisutni u bazi operativnog sistema. GUI software nisu obuhvaćeni člankom i za alate tipa K3b (nije deo 4.3 release već je u current), Gnome-baker, TkDVD, Xcdroast pogledajte pakete ili stablo portova.

Prvo podesite ovlašćenja na uređajima tako da možete da im pristupite. Podsetimo se da OpenBSD ima dualnu oznaku za CD/DVD optičke uređaje: cd0 i rcd0. To je zato što je CD-ROM moguće pristupitika block device (cd0) ili kao character device (rcd0). Block device znači da su informacije prebačene u blokovima dok character device prenosi informacije u pojedinačnim znakovima. Po defaultu svi uredjaji su u vlasništvu grupe operator ali ova ima samo dozvolu da ih čita. Dodajte sebe u grupu operator i promenite mode tako da možete da režete diskove.

# chmod 0660 cd*
# chmod 0660 rcd*

Standardni programi za rezanje cdrtools, cdrdao, i dvd+rw-tools pristupaće uređajima kao character device (rcdo). Alati iz kernela pristupaju uređajima kao block device (cd0).

Za rezanje CD-a koristićemo isključivo alate iz baze operativnog sistema kao što su cdio i mkhybrid. Da izrežete ISO image prvo morate da kreirate ISO file.

$ mkhybrid -R -o myfile.iso myfiles 

Sada ga narežite

$ cdio -f cd0c tao myfile.iso

Ako koristite CD-RW medij morate ga prvo obrisati.

$ cdio -f cd0c blank

Ako želite da skinete muziku sa CD-a.

cdio -f cd0c cdrip

Pesme će biti skinute u .wav formatu koji možda želite da kompresujete u MP3 format. To će te uraditi korišćenjem paketa lame ili madplay.

Da narežete audio disk od .wav fajlova

$ cdio -f cd0c tao -a *.wav

Ako su pesme na kompjuteru u MP3 formatu prvo ih je potrebno prebaciti u .wav format što će te uraditi korišćenjem Lame

 for i in *.mp3; do lame --decode $i `basename $i .mp3`.wav; done

ili madplay (K3b takođe koristi libmad biblioteku)

for i in *.mp3; do madplay -o `basename $i .mp3`.wav $i; done 

Ne zaboravite da proverite ukupnu veličinu fajla korićenjem naredbe

$ du -hs moji.muzicki.fajlovi

Za rezanje DVD-ija ne postoje alati u bazi operativnog sistema tako da će te morati da koristite dvd+rw-tools iz portova.

Narezi DVD-R ili DVDV+RW:

 $ growisofs -dvd-compat -Z /dev/rcd0c -J -R /path/to/data 

Narezi ~/image.iso na DVD-R:

 $ growisofs -dvd-compat -Z /dev/rcd0c=~/image.iso 

Narezi video

$ growisofs -Z /dev/rcd0c -dvd-video /path/to/video

Ocisti DVD+RW:

 $ growisofs -Z /dev/rcd0c=/dev/zero 

Formatiraj DVD+RM:

 $ dvd+rw-format /dev/rcd0c

Dodaj podatke na DVD+RW:

$ growisofs -dvd-compat -M /dev/rcd0c -J -R /path/to/nextdata 

Ocisti DVD-RW:

$ dvd+rw-format -blank=full /dev/rcd0c 

Narezi ~/image.iso na DVD-RW:

$ growisofs -use-the-force-luke=dao -Z /dev/rcd0c=~/image.iso 
rezanje_cd_i_dvd_diskova.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)