User Tools

Site Tools


pipeanswer

3.4

Vezba 3b

Koristeci cevi, prikazi sve linije list1 i list2 koje sadrze slovo p i sortiraj rezultat

Odgovor

% cat list1 list2 | grep p | sort
pipeanswer.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)