User Tools

Site Tools


oss_open_sound_system_dodatni_drajveri_za_audio_karte_i_profesionalni_muzički_sistem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

oss_open_sound_system_dodatni_drajveri_za_audio_karte_i_profesionalni_muzički_sistem [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +Ukratko ćemo opisati OSS drajvere u stablu portova koje vam mogu pomoći sa audio kartama koje nisu o ovom trenutku
 +podržane od kernela (koji koristi otvorene OSS drajvere).
 +
 +OSS se moze instalirati na dva načina: kompajliranjem iz stabla portova ili skidanjem paketa sa 
 +[[http://​www.opensound.com/​oss.html|Open Sound System]] ​ strane.
 +
 +Ako ste iskompajlirali OSS iz portova da bi proradio morate editovati ''/​etc/​rc.conf''​ dodavanje ​
 +''​oss_enable="​YES"''​ (Proverite poruku na kraju kompajliranja).
 +
 +Ako ste paket skinuli sa OSS web strane dovoljno je dodati pkg_add imepaketa.
 +Rebutujte kompjutuer.
 +
 +Izdajte sledeću komandu kao običan korisnik ''​ossinfo''​ koja će vam izlistati sve uređaje. Onda izdajte ''​osstest''​
 +posle čega bi trebalo da čujete test ton.
 +Vazna komanda je ''​ossxmix''​ kojom podešavate mixer za snimanje mada bi default trebao da bude ok za VoIP za razliku od kernel mixera koje je po defaultu Mixer mic 0:0.
 +
  
oss_open_sound_system_dodatni_drajveri_za_audio_karte_i_profesionalni_muzički_sistem.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)