User Tools

Site Tools


oss_open_sound_system_dodatni_drajveri_za_audio_karte_i_profesionalni_muzički_sistem

Ukratko ćemo opisati OSS drajvere u stablu portova koje vam mogu pomoći sa audio kartama koje nisu o ovom trenutku podržane od kernela (koji koristi otvorene OSS drajvere).

OSS se moze instalirati na dva načina: kompajliranjem iz stabla portova ili skidanjem paketa sa Open Sound System strane.

Ako ste iskompajlirali OSS iz portova da bi proradio morate editovati /etc/rc.conf dodavanje oss_enable=“YES” (Proverite poruku na kraju kompajliranja).

Ako ste paket skinuli sa OSS web strane dovoljno je dodati pkg_add imepaketa. Rebutujte kompjutuer.

Izdajte sledeću komandu kao običan korisnik ossinfo koja će vam izlistati sve uređaje. Onda izdajte osstest posle čega bi trebalo da čujete test ton. Vazna komanda je ossxmix kojom podešavate mixer za snimanje mada bi default trebao da bude ok za VoIP za razliku od kernel mixera koje je po defaultu Mixer mic 0:0.

oss_open_sound_system_dodatni_drajveri_za_audio_karte_i_profesionalni_muzički_sistem.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)