User Tools

Site Tools


openssh_chroot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
openssh_chroot [2007/07/17 12:37]
nightweaver
openssh_chroot [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
-Ovde se nadovezujemo na tekst o podešavanju CHROOT-a na FreeBSD:​[[http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​doku.php/​chroot_openssh|FreeBSD OpenSSH CHROOT]]+Ovde se nadovezujemo na tekst o podešavanju CHROOT-a na FreeBSD:​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php/​chroot_openssh|FreeBSD OpenSSH CHROOT]]
  
 OpenBSD zahteva za nijansu drugačije korake. Iako su rekli da je zakrpa koja omogućava chroot ubačena to nije tačno jer čitanje ”.” u putanji ne radi dok sami ne dodate zakrpu koja sledi. No, to nije teško. Pretpostavimo da imate najnoviji OpenBSD (4.1). Vreme je da stavimo novu verziju OpenSSH-a na njega. Svoj paket možete naći na http://​www.openssh.org/​openbsd.html Tamo ćete naći i uputstvo koje kaže sledeće: OpenBSD zahteva za nijansu drugačije korake. Iako su rekli da je zakrpa koja omogućava chroot ubačena to nije tačno jer čitanje ”.” u putanji ne radi dok sami ne dodate zakrpu koja sledi. No, to nije teško. Pretpostavimo da imate najnoviji OpenBSD (4.1). Vreme je da stavimo novu verziju OpenSSH-a na njega. Svoj paket možete naći na http://​www.openssh.org/​openbsd.html Tamo ćete naći i uputstvo koje kaže sledeće:
openssh_chroot.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)