User Tools

Site Tools


openbsd_pravljenje_instalacionog_diska


1. Postavite se u /tmp direktorijum

cd /tmp

2. Kreirajte sledeća tri direktorijuma jedan u drugom sledećim redom OpenBSD/3.9/i386

mkdir -p OpenBSD/3.9/i386

3. Premestite se u i386

cd OpenBSD/3.9/i386

4. Skinite sve binarne fajlove sa jedne od lokacija iz mirror liste. (Ja sam za download koristio wget, a vi koristite ono u čemu se najbolje snalazite).

wget --passive-ftp ftp://muk.kd85.com/pub/OpenBSD/3.9/i386/*

wget će vam skinuti sledeće fajlove (oko 200M)

CKSUM
INSTALL.i386
INSTALL.linux
MD5
base39.tgz
bsd
bsd.mp
bsd.rd
cd39.iso
cdboot
cdbr
cdemu39.iso
cdrom39.fs
comp39.tgz
etc39.tgz
floppy39.fs
floppyB39.fs
floppyC39.fs
game39.tgz
index.txt
man39.tgz
misc39.tgz
pxeboot
xbase39.tgz
xetc39.tgz
xfont39.tgz
xserv39.tgz
xshare39.tgz

Sada kada imate sve potrebne fajlove možete napraviti ISO fajl

5. Vratite se u OpenBSD direktorijum

cd /tmp/OpenBSD

6. Pomoću mkisofs napravite ISO fajl

mkisofs -vrTJV "OpenBSD39" -b 3.9/i386/cdrom39.fs -c boot.catalog -o OpenBSD39.iso /tmp/OpenBSD/

7. Sada sa bilo kojim programom kojim režete diskove napravite CD od ovog ISO fajla.


~Mihail Miklaševskij

Dopuna 19/01/2007

Počevši od verzije 4.2 tj. prvog Novembra 2007. godine OpenBSD projekat omogućuje uzimanje ISO slike za odabrane računarske arhitekture alpha, amd64, hppa, i386, macppc, sparc i sparc64. Za ostale popularne arhitekture poput MIPS (Silicon Graphics Stations) zvanična ISO slika ne postoji. Predhodna informacija niukojem slučaju ne umanjuje vrednost predhodnog članka. Postoje dve tipične situacije kada je poželjno napraviti instalacioni disk.

Tipicno sistem administrator veoma cesto ima potrebu da brzo instalira stabilnu granu OpenBSD-ija na velikom broju slicnih racunara. U tom slucaju koristeci source code update-ov cete sistem sa release verzije na stabinu kompajliranjem kernela, tipicno na jednom od svojih najbrzij racunara. Onda cete napraviti relese verziju na nacin opisan u nasem clanku pravljenje release verzije. Na taj nacin cete kreirati sve gore navedene fajlove od kojih mozete da napravite instalacioni cdrom ako to zelite mada moram da priznam da je NFS instalacija u takvoj situacij verovatno pozeljnija.

OpenBSD instaler vam takodje omogućava da u gore navedenu kolekciju fajlova uključite site39.tgz koji će automatski iskonfigurisati novonastali sistem i dodati korisnike. U site39.tgz možete dodati install.site skript kojim će te automatski dodati sve programe koje želite i iskonfigurisati ih.

~Predrag Punoševac

Dopuna 08/06/2009

Od OpenBSD verzije 4.5 fajl cdrom39.fs vise nije ukljucen u release. Iz tog razloga moracete da modifikujete gore navedeni proces jer -b opcija u mkisofs komandi podrazumeva da je boot file velicine tipicne floppy diskete 1.44MB ili 2.88MB sto predstavlja dve tipicne floppy diskete. Ne berite brigu. Koristicemo opciju -no-emul-boot ca prevazidjemo ovaj problem.

mkisofs -r -no-emul-boot -b 4.5/i386/cdbr -c boot.catalog -o OpenBSD.iso /tmp/OpenBSD/

~Predrag Punoševac

openbsd_pravljenje_instalacionog_diska.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)