User Tools

Site Tools


openbsd_osnove_umrežavanja

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
openbsd_osnove_umrežavanja [2008/07/23 10:08]
oko
openbsd_osnove_umrežavanja [2017/04/28 10:25] (current)
Line 69: Line 69:
 </​code>​ </​code>​
 Prikaz podataka se moze razlikovati od ovog, ali imace i dosta slicnog. Ovaj sistem je moj laptop koji koristi Prikaz podataka se moze razlikovati od ovog, ali imace i dosta slicnog. Ovaj sistem je moj laptop koji koristi
-**ne** drajver za PCCARD ​LAN adapter D-Link.+**ne** drajver za PC CARD LAN adapter D-Link.
  
 Ovaj sistem ima jedan fizicka interfejs (ne3), loopback virtualni interfejs (lo0) i encapsulated (enc0) interface. Razlicite verzije Unix-a se razlikuju u nacinu imenovanju interfejsa. Na primer, Linux koristi eth za Ethernet NIC, tako da ce prikazivati imena kao eth0, eth1, i eth2. BSD koristi ime drajvera a svaki NIC, dozvoljavajuci vam da razlikujete razlicite chipset-ove i dostupne funkcije za svaki drajver. Da biste videli dopkumentaciju za vas NIC drajver, procitajte odeljak 4 njegovog korisnickog uputstva. Ne treba ukljucivati broj interfejsa, znaci trazite rl umesto rl0: Ovaj sistem ima jedan fizicka interfejs (ne3), loopback virtualni interfejs (lo0) i encapsulated (enc0) interface. Razlicite verzije Unix-a se razlikuju u nacinu imenovanju interfejsa. Na primer, Linux koristi eth za Ethernet NIC, tako da ce prikazivati imena kao eth0, eth1, i eth2. BSD koristi ime drajvera a svaki NIC, dozvoljavajuci vam da razlikujete razlicite chipset-ove i dostupne funkcije za svaki drajver. Da biste videli dopkumentaciju za vas NIC drajver, procitajte odeljak 4 njegovog korisnickog uputstva. Ne treba ukljucivati broj interfejsa, znaci trazite rl umesto rl0:
openbsd_osnove_umrežavanja.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)