User Tools

Site Tools


openbsd_kao_gost_na_drugom_operativnom_sitemu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

openbsd_kao_gost_na_drugom_operativnom_sitemu [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +Ova kratak članak napisan je pre svega za Windows korisnike koji žele malo da isprobaju OpenBSD radije
 +nego za ljude koji su zainteresovani za ozbiljnu virtualizacij. Virtualizacija je bazzz reč koja 
 +je postala veoma popularna poslednjih godina. Ona označava instaliranje i korišćenje operativnog sistema
 +na virutalnom (imaginarnom) hardware-u koji je zapravo aplikacija koja simulira fizički hardware a koja radi u drugom operativnom sistemu koji je instaliran na pravom fizičkom hardware-u. Tipični primeri "​virtualnih"​ mašina za Windows operativni sistem su [[http://​www.vmware.com/​download/​|VMWare]],​ [[http://​www.microsoft.com/​downloadS/​details.aspx?​FamilyID=04d26402-3199-48a3-afa2-2dc0b40a73b6&​displaylang=en|VirtualPC]] i SUN-ov ​
 +[[http://​www.virtualbox.org/​wiki/​Downloads|VirtualBox]].
  
 +OpenBSD lepo radi na svim ovim virtualnim mašinama. Kada jednom startujete virtualnu mašinu ukažete joj na 
 +lokaciju iso instalacionog diska sa OpenBSD-ijem instalacija je identična instalaciji na pravom hardware-u.
 +Jedina napomena je za ljude koji žele da koriste X. Tipična virtualna mašna ne podržava visoku rezoluciju tako
 +da ćete morati da editujete /​etc/​X11/​xorg.conf fajl i stavite DefaultDepth opciju na recimo 8.
 +Nije isljučeno da će te u zavisnosti od fizičkog hardware-a u virtualnoj mašini koristiti VESA video drajver i jako nisku rezoluciju.
openbsd_kao_gost_na_drugom_operativnom_sitemu.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)