User Tools

Site Tools


openbsd_faq_uvod_u_operativni_sistem_openbsd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
openbsd_faq_uvod_u_operativni_sistem_openbsd [2007/07/17 10:29]
127.0.0.1 external edit
openbsd_faq_uvod_u_operativni_sistem_openbsd [2017/04/28 10:25] (current)
Line 261: Line 261:
 Naravno, ako želite da koristite neke od ovakvih paketa, a pri tome vaša upotreba može biti usklađena s uslovima koje određuju licence proizvoda, niko vas neće spriječiti (to ne bi bilo baš "​slobodnjački"​ ako bismo i pokušali, zar ne?). Bilo kako bilo, vaše se potrebe mogu promijeniti - teško da ćete biti voljni da razvijate kakvu "​udarnu"​ aplikaciju koju ne možete prodavati, distribuirati,​ ili se obogatiti na njoj, jer ste u nju uključili softver koji nije "​slobodan"​. Naravno, ako želite da koristite neke od ovakvih paketa, a pri tome vaša upotreba može biti usklađena s uslovima koje određuju licence proizvoda, niko vas neće spriječiti (to ne bi bilo baš "​slobodnjački"​ ako bismo i pokušali, zar ne?). Bilo kako bilo, vaše se potrebe mogu promijeniti - teško da ćete biti voljni da razvijate kakvu "​udarnu"​ aplikaciju koju ne možete prodavati, distribuirati,​ ili se obogatiti na njoj, jer ste u nju uključili softver koji nije "​slobodan"​.
  
-[[http://dokumentacija.bsd-srbija.org/index.php?​title=OpenBSD|OpenBSD]]+[[http://www.bsdserbia.org/dokumentacija/​doku.php/openbsd|OpenBSD]]
  
-[[http://dokumentacija.bsd-srbija.org/index.php?​title=OpenBSD_FAQ_Drugi_izvori_informacija_o_OpenBSD-u Sljedeće poglavlje: Drugi izvori informacija o OpenBSD-u]]+[[http://www.bsdserbia.org/dokumentacija/​doku.php/​openbsd_faq_drugi_izvori_informacija_o_openbsd-uSljedeće poglavlje: Drugi izvori informacija o OpenBSD-u]]
  
 Originalni tekst: http://​www.openbsd.org/​faq/​faq1.html Originalni tekst: http://​www.openbsd.org/​faq/​faq1.html
  
 Prijevod: --[[User:​Vanja|Vanja]] 23:54, 9 September 2006 (CEST) Prijevod: --[[User:​Vanja|Vanja]] 23:54, 9 September 2006 (CEST)
openbsd_faq_uvod_u_operativni_sistem_openbsd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)