User Tools

Site Tools


openbsd_bežično_umrežavanja

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
openbsd_bežično_umrežavanja [2016/01/12 22:43]
uporna_neznalica airckack-ng, kismet, bsd-airtools su u paketima, ne moraju se instalirati peske
openbsd_bežično_umrežavanja [2017/04/28 10:25] (current)
Line 3: Line 3:
 Bežično umrežavanje postalo je jako popularno poslednjih godina posebno zbor rasprostranjene upotrebe Laptop Bežično umrežavanje postalo je jako popularno poslednjih godina posebno zbor rasprostranjene upotrebe Laptop
 računara. OpenBSD podržava razne PCI, PCMCIA (PC Card), USB uređaje za bežično umrežavanje. računara. OpenBSD podržava razne PCI, PCMCIA (PC Card), USB uređaje za bežično umrežavanje.
-Pre nego što uopšte nabavite karticu trebali bi proveriti da li je podržana od OpenBSD+Pre nego što uopšte nabavite karticu trebali bi proveriti da li je podržana od OpenBSD, najbolje na najažurnijem mestu, stranici OpenBSD projekta [[http://​openbsd.org/​faq/​faq6.html#​Wireless]]
  
 [[http://​www.openbsd.org/​i386.html#​hardware|Drajveri]] [[http://​www.openbsd.org/​i386.html#​hardware|Drajveri]]
Line 99: Line 99:
 ======Aircrack-ng,​ kismet, bsd-airtools ====== ======Aircrack-ng,​ kismet, bsd-airtools ======
  
-Standardni ​alata za "​pregovaranje"​ na javnim mrežama kao što su aircack-ng, kismet i bsd-airtools postoje kao paketi i tako se i instaliraju.+Standardni ​alati za "​pregovaranje"​ na javnim mrežama kao što su aircack-ng, kismet i bsd-airtools postoje kao paketi i tako se i instaliraju.
  
openbsd_bežično_umrežavanja.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)