User Tools

Site Tools


odbrana_od_ssh_brute_force_napada_-_primeri

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
odbrana_od_ssh_brute_force_napada_-_primeri [2007/12/20 19:41]
soxxx
odbrana_od_ssh_brute_force_napada_-_primeri [2017/04/28 10:25] (current)
Line 6: Line 6:
  
    ​*Promena porta na kome ''​OpenSSH''​ slusa    ​*Promena porta na kome ''​OpenSSH''​ slusa
-   ​*Restrikcijom korisnika u ''/​etc/​sshd_config''​ fajlu i koriscenje jakih lozinki+   ​*Restrikcijom korisnika u ''/​etc/ssh/​sshd_config''​ fajlu i koriscenje jakih lozinki
    ​*Koriscenjem RSA ili DSA kriptografskih kljuceva umesto lozinki    ​*Koriscenjem RSA ili DSA kriptografskih kljuceva umesto lozinki
    ​*Ogranicavanje broja konekcija za odredjeni period vremena koristeci zastitni zid    ​*Ogranicavanje broja konekcija za odredjeni period vremena koristeci zastitni zid
Line 13: Line 13:
 ====== Promena porta ====== ====== Promena porta ======
  
-Posto su vecina ovih napada ustvari skripte koje '​napadaju'​ tj. skeniraju port 22 jedan od nacina je da se SSH premesti na neki nestandardni port kao npr 2222. Znaci u ''/​etc/​sshd_config''​ menjamo sledece:+Posto su vecina ovih napada ustvari skripte koje '​napadaju'​ tj. skeniraju port 22 jedan od nacina je da se SSH premesti na neki nestandardni port kao npr 2222. Znaci u ''/​etc/ssh/​sshd_config''​ menjamo sledece:
  
   Port 2222   Port 2222
Line 20: Line 20:
  
  
-====== Restrikcija korisnika u /​etc/​sshd_config ======+====== Restrikcija korisnika u /etc/ssh/​sshd_config ======
  
-Konfigurisanjem ''/​etc/​sshd_config''​ fajla moze se dozvoliti pristup samo odredjenim korisnicima. Npr. da dozvolimo pristup korisnicima **soxxx** i **dalibor** dodajemo sledece:+Konfigurisanjem ''/​etc/ssh/​sshd_config''​ fajla moze se dozvoliti pristup samo odredjenim korisnicima. Npr. da dozvolimo pristup korisnicima **soxxx** i **dalibor** dodajemo sledece:
  
   AllowUsers soxxx dalibor   AllowUsers soxxx dalibor
odbrana_od_ssh_brute_force_napada_-_primeri.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)