User Tools

Site Tools


nfs_network_file_sharing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
nfs_network_file_sharing [2009/07/07 08:00]
oko created
nfs_network_file_sharing [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 NFS (Network File System) je file sistem kreiran kasnih 80-tih godina proslog veka od strane SUN Microsystems da bi se NFS (Network File System) je file sistem kreiran kasnih 80-tih godina proslog veka od strane SUN Microsystems da bi se
-omogucila ​podela ​fajlova preko mreze. Danas sa NFS najcesce srece u univerzitetskim laboratorijama koje imaju puno identicnih radnih stanica sa kojih se korisnici log-uju na svoje naloge da bi pristupili svojih fajlovima koji se nalaze na file serveru. Ovaj metod je u literaturi poznat pod nazivom Distributed User Accounts. Po svojoj prirodi NFS je potpuno otvoreni protokol tako da se u racunskim laboratorijama obicno koriste dodatne mere autorizacije za pristup file serveru. Tipican primer je YAP+omogucila ​raspodela ​fajlova preko mreze. Danas sa NFS najcesce srece u univerzitetskim laboratorijama koje imaju puno identicnih radnih stanica sa kojih se korisnici log-uju na svoje naloge da bi pristupili svojih fajlovima koji se nalaze na file serveru. Ovaj metod je u literaturi poznat pod nazivom Distributed User Accounts. Po svojoj prirodi NFS je potpuno otvoreni protokol tako da se u racunskim laboratorijama obicno koriste dodatne mere autorizacije za pristup file serveru. Tipican primer je NIS.  
 + 
 +U ovom kratkom clanku mi cemo opisati puno jednostavniju upotrebu NFS za raspodelu fajlova na kucnoj mrezi. Nasa radna predpostavka je da se fajl server i klienti nalaze iza fire wall-a te da su u stanju da slobodno komuniciraju. Ako vam nije jasno o cemu govorimo procitajte nas clanak o Takodje  
 +cemo predpostaviti da koristimo DNS server naseg ISP ili OpenDNS iako je upotreba sopstvenog DNS servera pozeljna
nfs_network_file_sharing.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)