User Tools

Site Tools


mirbsd

MirBSD striktno govoreći nije distro OpenBSD-ija već poseban operativni sistem koji je baziran u većoj meri na OpenBSD-u i puno manje na NetBSD-u. Projekat je aktivan i ima puno zanimljivih pod projekata kao recimo Mir verzija popularne Korn shell. Za dodatne informacije i ISO slike uključujući LiveCD za demonstraciju pogledajte MirBSD web stranica.

mirbsd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)