User Tools

Site Tools


microsoft_dokument_formati_i_kako_ih_čitati

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
microsoft_dokument_formati_i_kako_ih_čitati [2007/09/12 19:22]
oko created
microsoft_dokument_formati_i_kako_ih_čitati [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
-Šta raditi ako vam neko pošlje dokument u Microsoft formatu ''​.doc'',​ ''​.xls''​ ili ''​ppt''​.+Šta raditi ako vam neko pošlje dokument u Microsoft formatu ''​.doc'',​ ''​.xls''​ ili ''​.ppt''​.
 Ništa lakše. Postoji more aplikacija koje će vam priteći u pomoć. Ništa lakše. Postoji more aplikacija koje će vam priteći u pomoć.
  
Line 21: Line 21:
 način (recimo poseta kafani) da potroši svoje pare od kupovine inferiornih MS aplikacija :​-D.  ​ način (recimo poseta kafani) da potroši svoje pare od kupovine inferiornih MS aplikacija :​-D.  ​
  
 +
 +Šalu na stranu FreeBSD pruža puno bolja rešenja za ljude koji moraju da koriste Microsoft office aplikacije od gore predloženih
 +minimalističkih rešenja.
 +**AbiWord** je odlična, prilično mala aplikacija koja ċe vam omogućiti da otvorite i editujete ''​.doc''​ fajl kao što bi to uradili ​
 +na Windows mašini. **Gnumeric Spreadsheet** je izuzetno dobra aplikacija koja veoma podseća na Excell i prepoznaje ''​.xlc''​ bez ikakvih problema.
 +
 +Open Office je naravno krajnja i uobičajena alternativa za gore navedeno koja zahteva ozbiljan hardware.
 +
 + 
  
  
microsoft_dokument_formati_i_kako_ih_čitati.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)