User Tools

Site Tools


man


man [-k] [section] title

Komanda man predstavlja najbrzi nacin da se dodje do odredjenih objasnjenja vezana za UNIX operativni sistem. Skoro cela UNIX dokumentacija je smestena na disk. Ovom komandom se uputsvo za specificirani naslov izdvaja iz man baze i stampa na displej monitora. Argument title moze biti ime komande, ime specijalnog fajla, ili sistemskog poziva. UNIX dokumentacija je podeljena u vise sekcija, kako je prikazano u sledecoj tabeli. Moze se desiti da jedan entitet postoji u vise sekcija. Na primer, postoji komanda write ali i sistemski poziv pod istim imenom. U ovakvim slucajevimo, do zeljenog objasnjenja se dolazi eksplicitnim zadavanjem rednog broja sekcije u pozivu man komande. man sa opcijom -k vrsi pretrazivanje kompletne baze (ili sekcije, ako je zadata) po kljucnoj reci title.

Sekcija opis 
1 Commands 
6 Demos and Games 
2 System Calls 
3 Subroutines 
4 File Formats 
5 Miscellaneous 
7 Special Files 
1M Maintenance 

primeri:

% man ls
Reformatting entry. Wait ...
% man 2 write
Reformatting entry. Wait ...
% man -k slip
man.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)