User Tools

Site Tools


mail


Omogucava razmenu poste sa drugim korisnicima. Sistem je slican uobicajenoj posti. Poruke u obliku pisama salju se korisnicima. Nakon prijavljivanja sistemu svaki korisnik biva obavesten da li za njega ima prispelih poruka.

Za svakog korisnika je na direktorijumu /usr/spool/mail kreiran po jeda fajl za pristigle poruke. Poruke koje su procitane cuvaju se u korisnickom mailbox-u na HOME direktorijumu.

Slanje pisama obavlja se komandom:

% mail user
...
Uneti sadrzaj poruke
...
< Ctrl> D

Opcija -s u komandnoj liniji unosi predmet (subjekat) o kome se pise, sto pokazuje netiquette posiljaoca:

% mail -s o_komandi_mail user
...
Uneti sadrzaj poruke
...
< Ctrl> D

Unapred pripremljeno pismo se salje korisniku komandom:

% mail user < pismo

ili vecem broju korisnika:

% mail user1 user2 ... usern < pismo

Slanje poste korisnicima kroz mrezu obavlja se upotrebom e-mail adrese koja ima sledeci oblik:

ime_korisnika@ime_drugog_sistema

primer:

% mail srle@ban.junis.ni.ac.yu

Nakon prijavljivanja sistemu korisnik dobija poruku:

You have mail

a pristiglu postu cita takodje mail komandom:

% mail

U ovom slucaju, mail ulazi u interaktivni rad kada su na raspolaganju sledece komande:

? < Enter > citanje sledeceg pisma
? d < Enter > brisanje tekuceg pisma
? d n m < Enter > brisanje poruka od n do m
? s n file < Enter > zapisivanje poruke u fajl file
? q < Enter > napustanje programa i povratak u shell.

primer:

% mail phyllis
My meeting with Smith's group tomorrow hes been moved
up to 3:00 so I won't be able to see you then.
Could we meet in the morning instead.
< Ctrl > D
%
mail.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)