User Tools

Site Tools


kreiranje_video_dvd_diskova_kao_i_skidanje_filmova_sa_dvd-a

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kreiranje_video_dvd_diskova_kao_i_skidanje_filmova_sa_dvd-a [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +U ovom kratkom članku opisaćemo jedan od načina da na OpenBSD-iju izvedete tipičene multimedija zadatke
 +vezanje za kreiranje video DVD-ija from vaših mp4 fajlova kao i skidanje (rip) filmova sa video DVD-ija
 +na HDD uključujući one koji su "​zaštićeni"​. Napominjemo da je skidanje DVD-ija sa copyright zaštićenih DVD-ija ilegalno. U ovom članku pretpostavljamo da ste dotične legalno kupili i želite samo da napravite back up kopije.
  
 +O DVD formatima i codes-ima mogu se napisati cele knjige [[http://​www.dvddemystified.com/​dvdfaq.html|Osnove DVD nauke]]. Bez udubljivanja celu predhodnu knjigu ćemo sažeti u par rečenica. DVD je specifičan način da se informacije kompresuju na DVD disk u UDF formatu koji je backward kompatibilan sa ISO-9660 formatom.
 +Vaš disk koji ste kupili u radnji zaštićen je na dva načina. Prvo regionalnim codes-om, što pojednostavljeno ​
 +znači da ako disk kupite na jednom tržištu a DVD player na drugom nećete moći da ga gledate. Postoji ​
 +7 regionalnih codes-a. Razlog za njigovo postojanje je da se filmovi distribuiraju u različitim vremenskim intervalima na određenim tržištima. Ono što je nov film u Evropi moguće je da se prikazivao dve nedelje ranije
 +u U.S.A. DVD je takodje zaštićen kodom koji bi trebao da vas spreči da ga kopirate na HDD.
 +
 +Da bi skinuli film sa DVD-ja biće nam potrebni sledeći alati iz stabla portova:
 +lsdvd, libdvd, mplayer (mancoder), ffmpeg, dvdauthor, cdrtools, dvd+rw-tools. ​
 +
 +Prvo ćemo sadržinu DVD-ija (poglavlja) razotkriti sa lsdvd-ijem.
 +
 +<​code>​
 +$ lsdvd
 +</​code>​
 +
 +Obično najveći fajl sadrži sam film. Samo ćemo njega skinuti. Nažalost i taj jedan fajl može biti podeljen
 +u više poglavlja. Evo kako film skidamo u takozvana dva prolaza zbog kvaliteta.
 +
 +<​code>​
 +#Two passes encoding
 +mencoder dvd://2 -chapter 1-21 -ovc lavc -lavcopts \
 +vcodec=mpeg4:​vpass=1 -oac copy -o /dev/null ;
 +mencoder dvd://2 -chapter 1-21  -ovc lavc -lavcopts \ 
 +vcodec=mpeg4:​mbd=2:​trell:​vpass=2 ​ -oac copy -o output.avi
 +</​code>​
 +
 +Sa gornjeg DVD-ija skidam samo fajl 2 i to poglavlja 1-21 koje ubacujem u output.avi. ​
 +
 +Njih moramo da konvertujemo u mp4 format pre nego što možemo da napravimo novi DVD od njih
 +
 +<​code>​
 +# transfering the movie into mpg2
 +ffmpeg -i title2.avi -y -target pal -dvd -sameq -aspect 16:9 finalmovie.mpg
 +</​code>​
 +
 +Zamenite pal sa ntsc ako je DVD kupljen u Americi. Aspect 16-9 je danas prilično tipičan za HDD televizore.
 +
 +Sada kreiramo novi DVD (VOG fajlove od mp4 fajlova)
 +
 +<​code>​
 +# Creating the movie 
 +dvdauthor --title -o dvd -f finalmovie.mpg
 +</​code> ​
 +
 +U narednom koraku moramo da kreiramo naslov filma
 +
 +<​code>​
 +# Creating the title
 +dvdauthor -o dvd -T
 +</​code>​
 +
 +Ostaje nam da kreiramo DVD strukturu i da ga izrežemo na DVD.
 +
 +<​code>​
 +#making DVD structure ​
 +mkisofs -dvd-video -o dvd.iso dvd/
 +</​code>​
 +
 +samo rezanje. Ovo morate uraditi naravno kao root. 
 +<​code>​
 +#burning the movie
 +growisofs -dvd-compat -Z /​dev/​rcd0c=dvd.iso
 +</​code>​
 +
 +Nazdravlje. Po iskustvu samog autora. Gomila GUI alata za RIP i kreiranje DVD-ija ili nemogu da urade ono
 +za šta se reklamiraju ili su toliko komplikovani za upotrebu da vam zapravo otežavaju rip umesto da vam 
 +pomažu.
kreiranje_video_dvd_diskova_kao_i_skidanje_filmova_sa_dvd-a.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)