User Tools

Site Tools


kreiranje_muzičkih_cd_od_mp3_fajlova_kao_i_skidanje_pesama_sa_cd-a_i_njihova_konverzija_u_mp3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kreiranje_muzičkih_cd_od_mp3_fajlova_kao_i_skidanje_pesama_sa_cd-a_i_njihova_konverzija_u_mp3 [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +U ovom kratkom članku opisaćemo jedan od načina da na OpenBSD-iju izvedete tipičene multimedija zadatke
 +vezanje za kreiranje muzičkih CD-ova from vaših MP3 fajlova kao i skidanje (rip) pesama sa muzičkih CD
 +na HDD i njihovu kompresiju. Kao po običaju potrudićemo se da proces izvedemo na što jednostavniji način ​
 +i uglavnom korišćenjem alata iz baze sistema. ​
  
 +U ovom primeru za rezenje i skidanje (rip) pesama sa CD-a koristićemo alat **cdio** iz baze sistema. ​
 +Za konverziju muzičkih fajlova u MP3 kompresovani format koristićemo [[http://​lame.sourceforge.net/​|Lame]]
 +koga će te instalirati iz portova ili paketa.
 +
 +Da se podsetimo. Audio file format je kontejner format za muziku. Postoje vise grupa audio file 
 +formata ali ćemo u ovom primeru dotaći samo dve. Nekompresovani audio formati su formati koje tipično koristimo da muziku uskladimo na CD.Pulse-code modulation (PCM) je način da analognu muziku zapišete
 +u digitalnom obliku na CD. Takva muzika je na Windows OS tipično uskladištena u **.wav** nekompresovane fajlove. Wav je jako raširen inustriski standard koga su razvili IBM i Microsoft tako da nema razloga da ga
 +i mi ne koristimo na OpenBSD-iju. Sa druge strane **.wav** fajlovi su jako veliki tako da je muziku puno bolje
 +skladištiti u neki komresovan forma. MP3 je tipičan vlasnički kompresovan format. Jedini razlog da ga koristimo u ovom primeru umesto recimo nevlasničkog formata **.ogg** je da većina spravica koje kupujete
 +u radnji da slušate digitalnu muziku nije u stanju da pušta **.ogg** fajlove. ​
 +
 +====== CD ripping ======
 +
 +Muziku je veoma jednostavno skinuti sa CD. Kreirajte nov direktorijum i izdajte komandu
 +
 +<​code>​
 +$ cdio -f /dev/cd1c cdrip
 +</​code>​
 +
 +Ime uređaja možete izostaviti ako imate samo jedan DVD/CD burner (ROM) ili želite da koristite default
 +''/​dev/​cd0c''​. To je sve.
 +Da bi **.wav** fajlove konvertovali u **MP3** format korišćenjem **Lame** možete izdati sledeću naredbu.
 +
 +<​code>​
 +$ for i in *.wav; do lame $i `basename $i .wav`.mp3; done
 +</​code>​
 +
 +Sada možete uživati u vašim omiljenim pesmama na bilo kom uređaju koji može da pušta MP3 fajlove.
 +
 +====== Rezanje mizičkih CD-a ======
 +
 +Vrlo je verovatno da muzički fajlovi na vašem računaru biti u MP3 formatu. Takve fajlove nažalost ne 
 +možete direktno da narežete na CD. Bez brige. Prvo ih konvertujemo u **.wav** fajlove.
 +
 +<​code>​
 +$ for i in *.mp3; do lame --decode $i `basename $i .mp3`.wav; done
 +</​code>​
 +pa ih onda narežemo na CD.
 +
 +<​code>​
 +cdio -f /dev/cd0c tao -a *.wav
 +</​code>​
 +
 +gde je ''/​dev/​cd0c''​ device node vašeg rezača. Ne zaboravite opciju **-a** audio za cdio rezač jer data i
 +audio CD-iji imaju malo drugačiju strukturu.
 +
 +Ako vam se cela ova priča čini previše komplikovana a postoji more GUI za opisane alate koji 
 +će vam pomoći da se igrate sa muzikom. Moja preporuka je K3b. 
kreiranje_muzičkih_cd_od_mp3_fajlova_kao_i_skidanje_pesama_sa_cd-a_i_njihova_konverzija_u_mp3.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)