User Tools

Site Tools


kreiranje_live_usb-a_sa_openbsd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kreiranje_live_usb-a_sa_openbsd [2016/01/19 19:36]
uporna_neznalica edit i tip
kreiranje_live_usb-a_sa_openbsd [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
-**Izmena**: 19/1/2016 ** Savet ** Sa ulaganjem USB diska u racunar mozete sacekati dok vam se tokom instalacije ne pojavi ekran koji izlista "​Available disks",​ kako je prikazano u prvom uvucenom odeljku ovog odlicnog tutorijala g. Predraga Punosevca. Tada umetnete USB disk u odgovarajuci slot racunara i na ekranu ce se na plavoj pozadini belim slovima pojaviti koji je disk umetnut, koje je velicine **i kako se zove** (sd0, ili sd1, ili sd2, itd.). Onda izaberete u instaleru taj disk, bez bojazni da ste selektovali pogresni disk. uporna_neznalica **Kraj izmene**+**Izmena**: 19/1/2016 ** Savet ** Sa ulaganjem USB diska u racunar mozete sacekati dok vam se tokom instalacije ne pojavi ekran koji izlista "​Available disks are", kako je prikazano u prvom uvucenom odeljku ovog odlicnog tutorijala g. Predraga Punosevca. Tada umetnete USB disk u odgovarajuci slot racunara i na ekranu ce se na plavoj pozadini belim slovima pojaviti koji je disk umetnut, koje je velicine **i kako se zove** (sd0, ili sd1, ili sd2, itd.). Onda izaberete u instaleru taj disk, bez bojazni da ste selektovali pogresni disk. uporna_neznalica **Kraj izmene**
  
 Poslednjih godina upotreba Live CD i Live USB postala je veoma popularna. Originalno ovi alati su razvijeni za upotrebu u Poslednjih godina upotreba Live CD i Live USB postala je veoma popularna. Originalno ovi alati su razvijeni za upotrebu u
kreiranje_live_usb-a_sa_openbsd.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)