User Tools

Site Tools


koriscenje_cvsup_iza_zastitnog_zida

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

koriscenje_cvsup_iza_zastitnog_zida [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +\\
 +Ove instrukcije se vise odnose na FreeBSD, ali se mogu brzo adaptirati na rade i na ostalim Unix-ima. Ako nemozete naci administratora zastitnog zida da vam otvori port 5999, onda imate drugu opciju. Ako mozete da otvorite port 22 za ssh i mozete da se ulogujete na udaljeni racunar koristeci ssh, onda mozete tunnel-ovati cvsup kroz taj tunel.
  
 +
 +  *Podesite vas cvsup fajl:
 +
 +  [tethys]:​[10:​14am]:​[/​home/​rnejdl/​www/​networking/​Unix] > cat /​usr/​local/​etc/​cvsup/​ports-supfile
 +  *default tag=.
 +  *default host=cvsup6.freebsd.org
 +  *default base=/​usr/​local/​etc/​cvsup
 +  *default prefix=/usr
 +  *default release=cvs tag=RELENG_5_2
 +  *default delete use-rel-suffix
 +  *default compress
 +  ports-all tag=.
 +
 +  *Morate da imate shell pristup na udaljenom kompjuteru izvan zastitnog zida. Ovo ne bi trebalo da bude previse tesko, ili vas kompjuter kuci, prijateljev kompjuter ili jedan od mnogih koji nude slobodan shell pristup. Mi cemo ga zvati "​friendly.example.com"​
 +
 +  *Sa vaseg FreeBSD kompjutera iza zastitnog zida otvoricete tunel izmedju vas i prijateljskog kompjutera na portu 5999 za cvsup. To se ovako radi:
 +
 +  $ ssh -L 5999:​cvsupmirror.freebsd.org:​5999 loginid@friendly.example.com
 +
 +Zamenite "​cvsupmirror.freebsd.org"​ sa pravom adresom sa liste mirror-a. loginid je vase korisnicko ime na udaljenom kompjuteru.
 +
 +U netstat-u cete videti sledece kada se ova konekcija otvori:
 +
 +  tcp4       ​0 ​     0  127.0.0.1.5999 ​        ​*.* ​                   LISTEN
 +  tcp6       ​0 ​     0  ::​1.5999 ​              ​*.* ​                   LISTEN
 +
 +  *Iz drugog command prompt-a pokrenite cvsup upravljajuci ga na vas localhost kao cvsup server ovako:
 +
 +  # cvsup -g -L2 -h localhost /​path/​to/​cvsupfile
 +
 +Ako sve prodje dobro, onda ce cvsup azurirati, u ovom primeru, svu vasu kolekciju portova.
 +
 +
 +\\
 +
 +Izvor: http://​networking.ringofsaturn.com/​Unix/​cvsup-through-firewall.php ​
koriscenje_cvsup_iza_zastitnog_zida.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)