User Tools

Site Tools


korišćenje_web_kamera_na_freebsd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
korišćenje_web_kamera_na_freebsd [2007/09/12 11:42]
oko created
korišćenje_web_kamera_na_freebsd [2017/04/28 10:25] (current)
Line 10: Line 10:
  
  //​pwcbsd//​ drajver je specijalizovan za Philips-ove kamere. Sa njime je moguće snimiti mali filmić ali je potrebno dosta znanja da bi  //​pwcbsd//​ drajver je specijalizovan za Philips-ove kamere. Sa njime je moguće snimiti mali filmić ali je potrebno dosta znanja da bi
-bilo koja aplikacija postala svesna postojanja video signala. ​Lično sam čuo da je Video čatovanje ​moguće ​na Ekigi sa ovim drajverom ​ali  +bilo koja aplikacija postala svesna postojanja video signala. ​Dodatni pačevi za video čatovanje na Ekigi (i par drugih aplikacija)  
-sam nikada nisam pokušao da tako nešto uradim.+sa ovim drajverom ​naći ćete [[http://​raaf.atspace.org/#​app|PWCBSD]] homepage samog projekta.
  
-Skype ne prepoznaje //pwcbsd// video imput tako da je video razgovor na Skype-u nemoguć u ovom trenutku.+Skype ne prepoznaje //pwcbsd// video imput tako da je video razgovor na Skype-u nemoguć u ovom trenutku. Umesto zaključka mogu samo tužno da  
 +konstatujem da je GNU/Linux daleko ispred FreeBSD po upotrebljivosti web kamera.
korišćenje_web_kamera_na_freebsd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)