User Tools

Site Tools


korišćenje_web_kamera_na_freebsd

This is an old revision of the document!


Nažalost moram vam odmah reći da je upotrebljivost web kamera neodgovarajuća na FreeBSD-u. U ovom trenutku postoje tri programa koja vam omogućuju da priključite jeftinu USB kameru na FreeBSD. To su spcaview, pwcbsd i snx101util. Kratko ćemo opisati mogućnosti programa spcaview.

Posle kompajliranja programa spcaview iz stabla portova priključite kameru za kompjuter i pročitajte dmesg. Kamera je vrlo verovatno prepoznata kao ugen0 uredjaj. Promenite ovlašćenja to jest dodajte perm ugen0 0666 u /etc/devfs.conf fajl. Izdavanjem komande spca5view prozorčić će se pojaviti na ekranu i na njemu ćete videti video imput. Izdavanjem komande spca5shot kreiraćete fotografiju. Na veliku žalost ne postoji način da snimite mali video tako da je kamera neupotrebljiva za bilo šta ozbiljno.

pwcbsd drajver je specijalizovan za Philips-ove kamere. Sa njime je moguće snimiti mali filmić ali je potrebno dosta znanja da bi bilo koja aplikacija postala svesna postojanja video signala. Lično sam čuo da je Video čatovanje moguće na Ekigi sa ovim drajverom ali sam nikada nisam pokušao da tako nešto uradim.

Skype ne prepoznaje pwcbsd video imput tako da je video razgovor na Skype-u nemoguć u ovom trenutku.

korišćenje_web_kamera_na_freebsd.1189590166.txt.gz · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)